Specialistvård inom Praktikertjänst

Inom specialistvården träffar du läkare som är specialister inom andra områden än allmänmedicin. Inom Praktikertjänst finns drygt 120 enheter som bedriver olika former av specialistvård.

Specialistvård inom Praktikertjänst

Praktikertjänst - i hela landet, genom hela livet

Inom Praktikertjänst finns ett stort antal olika specilister inom vårdens alla områden. När du söker vård vid en specialistmottagning är det viktigt att du vänder dig rätt. Din vårdcentral kan alltid hjälpa dig vidare så att du får bäst behandling för dina behov. Är du osäker är det därför alltid bra att kontakta din vårdcentral.

Våra specialistmottagningar finns över hela landet och kan hjälpa dig genom livets alla skeenden. Här kan du söka efter den mottagning som passar dig bäst.

Specialistområden inom Praktikertjänst

Medicinsk Radiologi Psykiatri
Obstetrik och Gynekologi Urologi
Öron-, näs- och halssjukdomar Klinisk neurofysiologi
Hud- och könssjukdomar Anestesi och intensivvård
Ögonsjukdomar Logopedi
Ortopedi Internmedicin
Kirurgi Gynekologisk onkologi
Barn och ungdomssjukdomar Reumatologi
Handkirurgi Kardiologi
Neurologi Infektionssjukdomar
Allergisjukdomar Lungsjukdomar