Kategorier för sidan Karriär

Att triagera frigör tid

På Bohuspraktiken utanför Göteborg har man utvecklat ett nära samarbete med fysioterapimottagningen vägg i vägg, som också drivs inom Praktikertjänst. Genom en första bedömning av alla inkomna patienter skapas ett mer effektivt flöde.

  • Text Redaktionen

Bohuspraktiken vårdcentral och Bohus FysioterapiRehab1.jpg

Triagering innebär att dela in patienter efter prioriteringsordning och på Bohuspraktiken har arbetssättet bidragit till ett betydligt bättre flöde. Emilie Nyman Jacoby är verksamhetsansvarig.

– Utgångspunkten var att vi helt enkelt hade för få läkartider och ville komma bort från att alla fall hamnade hos läkaren. Det blev både felaktigt och ineffektivt.

Hon menar att det fortfarande finns en föreställning hos många patienter att det måste vara en läkare som tar emot och ställer diagnos. Med bakgrund som psykolog anser Emilie Nyman Jacoby att det lönar sig att ha en mer holistisk inställning – så länge rätt person på rätt plats gör rätt saker.

– Ibland kan en fysioterapeut vara precis det man behöver för sina besvär, bland kan man behöva prata med en psykolog om sömn och stress. Det är viktigt att hamna rätt från början. Då minskar risken för att patienter bollas runt.

Sjuksköterskor fördelar resurserna

Alla akuta fall på Bohuspraktiken hamnar i dag hos en sjuksköterska som triagerar enligt sin bedömning för att få ett mer optimerat vårdflöde.

– Det unika hos oss är att vi har så kallat team drop-in, där även sjukgymnaster, psykologer och arbetsterapeuter står redo. Det gör att möjligheterna att prioritera blir betydligt bättre.

I samverkan med fysioterapimottagningen Bohus Fysioterapi/Rehab vägg i vägg finns det dessutom gott om hjälp att få.

– Att ha tillgång till rehab och fysioterapeuter i huset har varit viktigt i vårt vårderbjudande. Vi har samma patientunderlag och remitterar till varandra – vilket i praktiken handlar om att knacka på dörren och prata.

Blocks

Lediga tjänster

Praktikertjänst finns i 220 av landets 290 kommuner och flera av våra mottagningar söker nya medarbetare. Se vilka lediga tjänster vi har just nu.

Lediga tjänster

Vi är Praktikertjänst

Praktikertjänst har en unik ägarmodell där vi som utför vården också äger företaget. Strukturen borgar för hög kvalitet och service, vilket årligen bekräftas i mätningar från exempelvis SKL och Svenskt kvalitetsindex. Vi är stolta över att ha Sveriges nöjdaste patienter. Vi tror på frihet under ansvar och du driver verksamheten utifrån dina egna idéer och ansvarar även för kvalitet, ekonomisk utveckling och medarbetarfrågor – utan att ta privata ekonomiska risker. År efter år ser vi att vårt dagliga arbete kring kvalitet, kontinuitet och kompetens gör att våra patienter är nöjdast i Sverige. Vi är övertygade om att vår unika modell ligger bakom det goda resultatet.