en bild
Kategorier för sidan Karriär

"Patienter och medarbetare vinner på modellen"

  • Text Redaktionen
  • Foto Praktikertjänst

Praktikertjänst har funnits i snart 60 år och är ett av Sveriges friskaste företag. Verksamheten bedrivs genom 1 400 verksamheter, fördelat på 1 100 tandvårdsverksamheter, 270 specialistenheter, 145 vård- och rehabenheter och 15 dotterbolag.

– Praktikertjänstmodellen handlar om att skapa goda förutsättningar för oss som arbetar i vården att göra ett så bra jobb som möjligt för alla våra patienter. Jag som tandläkare slipper mycket administration och kan i stället fokusera på det som jag brinner för – att ge vård, träffa patienter och driva mottagningen, säger Agneta Riemann, tandläkare på Polarkronans praktik i Gällivare.

Vår modell borgar för hög kvalitet och hög kontinuitet. Det visar årliga undersökningar som Nationell patientenkät från SKL och Svenskt kvalitetsindex mätning om kundnöjdhet i olika branscher. I båda undersökningarna hamnar Praktikertjänst och företagets enheter bland de bästa.

– Jag är övertygad om att de höga betygen bland våra patienter beror på just ägarmodellen med en kombination av individuell frihet med mycket patientkontakt och den stora koncernens skalfördelar kring inköp och ekonomiska resurser. Det är en smart struktur som både patienter och medarbetare vinner på, säger Agneta Riemann.