Kategorier för sidan Karriär

Digital astmakontroll i hemmet banar väg för preventiv vård

Att ställa diagnos och förebygga kroniska sjukdomar är tidskrävande moment i dagens vårdapparat. På Vårdcentralen Bohuslinden i Strömstad arbetar man digifysiskt genom Mitt PTJ och har inlett ett pilotprojekt tillsammans med Asthma Tuner och Doctrin där astma kan diagnosticeras och behandlas på distans.

  • Text Redaktionen

Marcus och Charlotte_web.jpg

Genom att använda den digitala vårdtjänsten Mitt PTJ kan Praktikertjänsts medarbetare leda patienter genom en digital screeningprocess innan de träffar läkare. Charlotte Ericson är distriktsläkare och verksamhetschef på Bohuslinden. Hon ser stora möjligheter med digitaliseringen.                     

– Patienten kan beskriva och bifoga bilder på sina besvär. Därefter skickar vi vidare ärendet till rätt person som kan inleda en första rådgivning via chatt. För våra sjuksköterskor sparar det mycket telefontid som istället kan läggas på andra arbetsuppgifter, som att träffa patienter.  

Astmadiagnos på nolltid

Ifall symptomen som beskrivs exempelvis innefattar pip i bröstet hamnar ärendet hos Marcus Jangsjö. Han är astma- och kolsjuksköterska på Bohuslinden och har varit drivande i det nya pilotprojektet.

– Om vi misstänker att vi har en astmapatient kan vi skicka hem en spirometer som personen får blåsa i morgon och kväll, samt när besvär uppstår. Resultaten skickas in i en app samt vidare digitalt till oss så att vi kan analysera och ställa diagnos, säger Marcus Jangsjö.

På Bohuslinden har två patienter testat hemmaspirometern under tio dagars tid. Med hjälp av mätvärdena och uppföljande samtal har Marcus Jangsjö därefter kunnat ställa astmadiagnos – en process som tidigare skulle ha tagit mycket tid och energi i anspråk.

– När vi kommit fram till en diagnos får patienten byta till en annan app som fungerar som astma-tuner, och fortsätter blåsa varje morgon. Vi lägger in en behandlingsplan och får enligt Socialstyrelsens riktlinjer fram rekommendationer på olika läkemedel och doseringar.

Inte bara sparar dessa hemmamätningar tid för läkare och patient – det innebär också att man kan balansera välmåendet och förebygga andra åkommor.

– Många astmatiker drabbas av försämringsperioder, till exempel vid infektioner, och mätaren känner av det tidigare än man känner det själv. Då kan vi öka dosen kortison enligt ordinationen.

Kan revolutionera vården för många

Marcus Jangsjö är tydlig med att hemmablåsandet endast är ett komplement till det personliga mötet på vårdcentralen – det är kombinationen som ligger till grund för en diagnos. Men för kroniska sjukdomar är den här typen av dataöverföring viktig för att skapa en långsiktig och preventiv vårdsituation.

– Själva visualiseringen är en viktig motivationsfaktor för många patienter, säger Charlotte Ericson. Om man kan följa sin egen utvecklingskurva blir det mycket tydligare att medicineringen ger effekt.

Hon menar att det digitala arbetssättet även kan fungera väl för exempelvis diabetespatienter eller människor med andra kroniska sjukdomar. Men hon menar samtidigt att digitaliseringen skapar möjligheter på alla nivåer.

– Vi behöver moderna kommunikationsformer inom sjukvården – det är fortfarande telefonsamtal och fysiska brev som gäller i de flesta fall. Om patienten när som helst kan påbörja sin vårdkontakt och samtidigt beskriva sitt ärende i skrift, då kan vi frigöra tid och resurser för både vårdpersonalen och patienterna. En annan fördel med Praktikertjänsts modell jämfört med andra digitala vårdgivare är att den digitala informationen följer med patienten hela vägen, vilket även kan underlätta det fysiska mötet på vårdcentralen.

Blocks

Lediga tjänster

Praktikertjänst finns i 220 av landets 290 kommuner och flera av våra mottagningar söker nya medarbetare. Se vilka lediga tjänster vi har just nu.

Lediga tjänster

Tillsammans blir vi bättre

På åttiotalet var det två. Idag är det fyrtio myndigheter som kontrollerar och ställer krav på oss i vården, varav hälften genom aktiv tillsyn och inspektion. Det tycker vi är bra, för det hjälper oss att bli bättre. Hos oss ska det vara lätt att göra rätt, vi håller koll åt dig. Det är bara en av fördelarna med Praktikertjänst.