en bild
Kategorier för sidan Hälsovård

Om du blivit ormbiten

Har du blivit biten av en orm ska du alltid söka vård. Här finns råd om vad du ska göra efter bettet och information om vad som kännetecknar en allvarlig reaktion på ormbett.

  • Text Amanda Hjelm
  • Foto Praktikertjänst

Ett bett från en orm kännetecknas av två märken som sitter bredvid varandra på huden med en svullnad runt. Reaktionen från ormbettet beror på mängden gift som ormen sprutat in. Dödsfall till följd av ormbett är ovanligt och räknas ske ungefär vart tionde år i Sverige. 

Lindra:

Sitt stilla och vila när du blir biten av en orm, då sprids inte giftet lika fort. Håll kroppsdelen högt och stilla. Ta av skor, ringar och klockor som sitter tajt och lämna därefter bettet ifred. Försök inte kyla, värma eller suga ut giftet.

Sök vård:

Det är svårt att veta hur du reagerar på ett ormbett och är därför viktigt att alltid uppsöka vårdcentral, Närakut eller sjukhus. Speciellt viktigt är det att barn, gravida och äldre personer tar kontakt med vården omgående.

Ring 112 om du märker av tecken på allvarlig reaktion. Dessa kan vara: svårt illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, kallsvettning, hjärtklappning, yrsel, besvär att andas och kraftig blekhet. 

Ring alltid 112 vid allergisk reaktion

Tecken på en allergisk reaktion är illamående, kallsvettningar, yrsel och blekhet. I vissa fall blir personer även svullna i ansikte, läppar och svalg. Nässelutslag, hosta, hjärtklappning och svårt att andas är också tecken på allergisk reaktion.