Extern bild

Praktikertjänsts tandvårdspatienter ännu en gång mest nöjda

Publicerad:

För sjunde året i rad visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) att de patienter som besöker tandvårdsmottagningar inom Praktikertjänst är de som är mest nöjda med sin vård.

Tandvård ligger liksom tidigare år i topp när det gäller kundnöjdhet i SKI:s mätningar, med siffran på 81,4 på en skala från 1-100. Återigen toppar Praktikertjänst nöjdhetsindexet med 86,2. Övriga privattandläkare fick 85,3 och Folktandvården 77,3 (se nedan).

Mätningen bygger på telefonintervjuer genomförda under hösten 2014, med totalt cirka 6 000 personer i åldern 18-79 år, som rör de samhällstjänster som omfattas av SKI:s undersökningar.

– Ännu en gång ser vi svart på vitt att det viktiga arbetet med fokus på kvalitet och bemötande ger resultat i form av mycket nöjda kunder. Att tandvårdsteamet alltid sätter patienten i centrum vid planeringen och utförandet av tandvården är en självklarhet och gör att man känner sig väl omhändertagen. Våra mottagningar strävar också efter att ständigt erbjuda nya och förbättrade tjänster och mervärden. Självklart ger det också både friskare och nöjdare kunder, konstaterar Ann-Chriztine Ericsson, chef för Praktikertjänsts affärsområde Tandvård.

Betygsskala för kundnöjdhet:

0–60 Missnöjda kunder
60–75 Nöjda kunder
75–100 Mycket nöjda kunder

Tillbaka

Blocks