Till startsidan

Tillsammans genom pandemin

Praktikertjänst har i över ett år dokumenterat hur coronapandemin påverkat tandvården och hälso- och sjukvården. Resultatet är boken ”Tillsammans genom pandemin – om människorna som stod upp när vi behövde dem som mest” och en dokumentärfilm med samma namn. Boken och dokumentären är Praktikertjänsts bidrag till att belysa pandemins effekter.

Plötsligt var den här, pandemin som förändrade en hel värld. Många har mist en närstående och inte minst har äldre och samhällets mest sårbara drabbats hårt. Aldrig tidigare har vården utsatts för liknande påfrestningar.

Både boken och dokumentären bygger på ögonvittnesskildringar om hur vården fungerade – och ibland inte fungerade – under pandemiåret 2020 och en bit in på 2021. En till en början ganska mörk bild, som ljusnar allteftersom vaccineringen fortgår och virusvågorna långsamt avtar.

- Med boken och dokumentären vill vi belysa och sammanfatta pandemins effekter på samhället, och framförallt dess påverkan på tandvården och hälso- och sjukvården. De visar hur vårdens medarbetare tillsammans är tillräckligt starka för att hantera en pandemi av ett aldrig tidigare skådat slag, säger Carina Olson, Praktikertjänsts vd och koncernchef.


Det efterlängtade vaccinet

De sista dagarna under 2020 kom de första ampullerna efterlängtat vaccin till Sverige. Läkaren Réka Velle på Odensvi vårdcentral i Västerås blev en av de första som höll i sprutan. – Allt var superhemligt! Vi hade inte fått veta när och var vi skulle hämta upp vaccinet. Det var som i en film ungefär.
Ladda fler artiklar
Ladda fler artiklar

Återbetalningen

I mars 2020 sökte Praktikertjänst stöd för korttidspermittering från Tillväxtverket. Som mest var cirka 4 300 medarbetare permitterade, men de värsta riskscenarierna infriades aldrig och i juli 2021 beslutade styrelsen att det utbetalade stödet på omkring 213,5 miljoner kronor skulle återbetalas till Tillväxtverket.