Extern bild

BB Sophia stänger den 31 maj

Publicerad:

Praktikertjänst har sagt upp vårdavtalet med Stockholms läns landsting avseende BB Sophia och förlossningskliniken avbryter inflödet av nya förlossningar den 16 maj och stänger den 31 maj, 2016. Verksamheten har under de två första verksamhetsåren haft en omsättning på cirka 320 mkr med en förlust på omkring 180 mkr, och med nuvarande finansiering finns ingen möjlighet att nå nollresultat.

Beslutet att säga upp vårdavtalet med Stockholms läns landsting offentliggjordes den 4 februari och den 15 februari lämnades en uppsägning av avtalet in. Uppsägningstiden för vårdavtalet är sex månader och Praktikertjänst har tillsammans med Stockholms läns landsting kommit överens om att BB Sophias verksamhet upphör den 31 maj, knappt tre månader innan ursprunglig uppsägningstid.

– Eftersom vi vill göra vårt bästa för att värna om blivande föräldrar och deras möjligheter att få tillgång till förlossningsvård, så har vi träffat den här överenskommelsen med landstinget. Genom den här lösningen kan landstinget redan innan sommaren bygga upp kapaciteten på de landstingsdrivna förlossningsklinikerna, säger Johan Fredriksson, vd på Praktikertjänst.

– Under den fortsatta perioden fram till den 15 maj avser vi att ta hand om alla föräldrar som vill föda på BB Sophia, och genom den här lösningen har vi nu bättre möjligheter att upprätthålla patientsäkerheten och dessutom skapa mindre osäkerhet bland blivande föräldrar, säger Johan Fredriksson.

Förlossningsverksamheten vid BB Sophia startade i mars 2014 och förlossningskliniken har varit populär och fått mycket goda resultat i olika patientundersökningar, men verksamheten har gått med stora ekonomiska förluster. De ekonomiska kalkyler som gjordes innan verksamheten startade går inte ihop och kommer aldrig att gå ihop.

– Det är känns tungt att avveckla BB Sophias högkvalitativa och efterfrågade verksamhet, men genom att avveckla verksamheten under våren ökar möjligheterna för landstinget att bygga upp sin kapacitet. Det kan bidra till en mer stabil situation för alla blivande föräldrar som funderar på var de kan föda, säger Johan Fredriksson.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst AB, e-post: erik.magni@ptj.se, telefon: 0703-26 50 98

Om BB Sophia

BB Sophia är ett helägt dotterbolag till Praktikertjänst AB där alla gravida och födande kvinnor i Stockholm är välkomna. BB Sophia har kapacitet för 4 000 förlossningar per år och under 2015 genomfördes 3 240 födslar på förlossningskliniken. Avdelningen för nyfödda tar hand om alla barn, även de som behöver extra omvårdnad. På BB Sophia bedrivs även forsknings- och utvecklingsarbete samt medverkan i utbildningen för barnmorskestudenter vid Sophiahemmet.

Tillbaka

Blocks