Extern bild

Praktikertjänst deltar på tandvårdsmässan IDS i Köln – presenterar miljöprojektet Life

Publicerad:

Praktikertjänst deltar i år på tandvårdsmässan IDS i Köln den 12 till 16 mars, och på plats kommer bolaget att presentera miljöprojektet Hg-Rid Life och det nya kostnadsfria webbverktyg som hjälper tandvårdsmottagningar att arbeta för en mer miljövänlig och hållbar tandvård. Life delfinansieras via EU Life Programme och syftar till att minimera kvicksilverutsläppen.

Genom Life-projektet – som startade 2016 – arbetar Praktikertjänst tillsammans med Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet för att minimera utsläppen av kvicksilver inom tandvården genom att dels utveckla saneringsmetoder, dels genom att öka medvetenheten och kunskapen om kvicksilver. Projektet ska även utveckla förslag på sätt för att optimalt och effektivt underhålla amalgamavskiljare. Sedan 2016 har drygt 45 kilo kvicksilver samlats in från Praktikertjänstmottagningar i Sverige, varav 17 kilo inom ramen för projektet.

- Kvicksilver är ett miljögift och ett stort miljöhot, och trots att amalgam förbjöds i Sverige redan 2009 är det fortfarande få tandvårdsmottagningar som har nollutsläpp. Därför är det helt centralt att tillsammans arbeta för att utveckla metoder och arbetssätt som minskar utsläppen av kvicksilver, säger Anna Svensson, miljöstrateg på Praktikertjänst, och fortsätter:

- Sverige förbjöd tidigt amalgam och tandvården har länge arbetat för att minska kvicksilverutsläppen, och förra året tog även EU på allvar tag i frågan och sedan den 1 juli 2018 är det i hela EU förbjudet att använda amalgam på barn, gravida och ammande. Ett totalförbud inom unionen för nya amalgamfyllningar kommer aviseras längre fram samtidigt som EU infört krav på amalgamavskiljare på tandvårdsmottagningar, vilket idag uppskattningsvis saknas i närmare 25 procent av verksamheterna.

På IDS kommer Praktikertjänst att presentera Life-projektet och samtidigt visa upp ett nyutvecklat webbaserat verktyg som stöttar tandvårdsmottagningar i att arbeta mer miljövänligt. I verktyget finns möjlighet att testa kunskapen om bland annat miljöpåverkan, höra forskare berätta om kvicksilvrets miljöpåverkan och se goda exempel från den svenska tandvården.

- Kraven på saneringar och utsläpp i tandvården har ökat och därför är det här verktyget till stor hjälp för de olika aktörer som kan bidra till att minska utsläppen, exempelvis den enskilda mottagningen, myndigheter som granskar och följer upp miljöpåverkan och för de servicetekniker som installerar och underhåller utrustning, säger Anders Jonsson, tandläkare och tillträdande kvalitetschef på Praktikertjänst, och fortsätter:

- Verktyget är dessutom användarvänligt, kostnadsfritt och tillgängligt på fem olika språk.

Anders Jonsson presenterar webbverktyget på en föreläsning under IDS fredagen den 15 mars klockan 10.30 i passage 4/4.

Verktyget är tillgängligt på svenska, engelska, tyska, spanska och franska och nås via www.hg-rid.eu.

På IDS kommer Praktikertjänst att vara i hall 2.2, plats F70 G71. Kom gärna förbi på en demonstration av verktyget eller ta del av hur tandvården kan arbeta mer hållbart.

Amalgam i tandvården

En EU-rapport från 2012 har beräknat att mängden kvicksilver i människors mun uppgår till mer än 1 000 ton. Amalgam i tandvården bidrar till miljöförstöring och är ett av få områden i EU där kvicksilver fortfarande används.

Användning och borttagande av amalgamrestaureringar genererar miljöfarligt avfall om det inte fångas upp och hanteras på rätt sätt. Kvicksilver är också ett av EU:s prioriterade farliga ämnen och utsläppen bör upphöra.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anna Svensson, miljöstrateg, Praktikertjänst, e-post: anna.svensson@ptj.se, tel: 010-128 40 19

Anders Jonsson, tandläkare och tillträdande kvalitetschef, Praktikertjänst, e-post: anders.jonsson@ptj.se

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98,
e-post: erik.magni@ptj.se

Tillbaka

Blocks