Extern bild

Nya rutiner halverade sjukskrivningsdagarna vid Herkules vårdcentral i Borås

Publicerad:

Genom nya sjukskrivningsrutiner har Herkules vårdcentral i Borås lyckats minska antalet sjukskrivningsdagar bland patienter med 50 procent. Det har bidragit till bättre arbetsmiljö och att patienterna känner sig tryggare och mer omhändertagna.

Det var för ungefär fyra år sedan som medarbetarna vid Herkules vårdcentral lyfte sjukskrivningsprocessen som ett förbättringsområde. Mottagningen hade ett flertal patienter med långa eller upprepade sjukskrivningar och ofta komplex ohälsa med symtom från flera organsystem.

- Många medarbetare kände sig maktlösa. Det var uppenbart att patienterna mådde dåligt, men också att den vård vi erbjöd inte gjorde dem friska. Det hela kokade ner till ett arbetsmiljöproblem, säger Märit Löfgren, specialist i allmänmedicin vid Herkules vårdcentral och en av arkitekterna bakom de nya rutinerna, och fortsätter:

- Vi noterade också att patienterna märkte av problemen. De led dels av sin sjukdom, dels av att inte hitta rätt i vården. Många kände att de inte blev tagna på allvar och de bollades mellan olika läkare och olika myndigheter.

Lösningen blev att rita upp nya sjukskrivningsrutiner för att vässa vårdkvaliteten och skapa bättre arbetsmiljö. Tidig kartläggning för att omgående sätta in rätt rehabiliterande insatser tillsammans med strävan efter en långsiktigt hållbar situation för varje patient blev nyckeln.

- Det finns stora risker med passivisering i samband med sjukskrivning. Därför är det en behandling som måste doseras efter behov och inte användas som en nödlösning i brist på andra insatser, säger Märit Löfgren.

Herkules sjukskrivningsrutiner fokuserar på att:

  • förstå patientens besvär i grunden genom tidig teambaserad kartläggning av ohälsan och dess medicinska orsaker, men även av individens resurser, livssituation och preferenser,
  • behovsanpassa sjukskrivningen och göra den aktiv utifrån patientens förmågor och intressen,
  • skapa trygghet genom kontinuitet och tydlighet kring plan för uppföljning och vad som händer när sjukintyget går ut,
  • ha regelbundna möten med Försäkringskassan, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen för att kunna samverka när det behövs,
  • patienten är delaktig i sjukskrivningen och står i fokus från start genom att varje steg i processen syftar till att förstå patientens problem för att kunna anpassa fortsatt handläggning utifrån individuella förutsättningar.

- Det här är ju egentligen ingen raketforskning. Det handlar om tidiga kartläggningar, att sätta in rätt insatser tidigt, om kontinuitet, teamarbete, samverkan och långsiktiga planer, säger Märit Löfgren, och fortsätter:

- Vår arbetsmiljö är bättre nu och vi löser patienternas problem i högre grad. Dessutom utmärker vi oss i närområdet tack vare våra rutiner. Vi hade ungefär samma antal sjukskrivningsfall som andra enheter, men sedan hösten 2017 har antalet sjukskrivningsdagar minskat med omkring 50 procent, förklarar Märit Löfgren, och avslutar:

- Numera behöver inte sjuksköterskorna ta emot desperata telefonsamtal om sjukskrivningar som går ut och vi läkare känner en större trygghet när vi arbetar mer teambaserat.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, e-post: erik.magni@ptj.se, tel: 0703-26 50 98

Tillbaka

Blocks