Extern bild

Citypraktiken och Prima familjeläkarmottagning i Västerås tilldelas kvalitetspris

Publicerad:

Citypraktiken och Prima familjeläkarmottagning i Västerås har tilldelats Region Västmanlands kvalitetspris, en utmärkelse som delas ut på den årliga kvalitetsdagen. De belönade projekten fokuserar på patienter med utmattningssymtom respektive patienter med psykisk ohälsa.

Kvalitetspriset – som Vårdval Primärvård står bakom – har delats ut i fyra år och består av ett diplom samt en prissumma på 25 000 kronor, medel avsedda för kompetensutveckling och medverkan på Svensk förening för allmänmedicins, SFAM, Nationella kvalitetsdag som årligen hålls i Stockholm.

Citypraktikens belönade projekt startades av mottagningens psykoterapeuter och handlar om att forma en hållbar livsrytm för patienter med utmattningssymtom. Juryns motivering lyder:

”Väl genomfört projekt som på ett tydligt och strukturerat sätt med personcentrering omfattar en patientgrupp med ofta långvarigt och vårdkrävande tillstånd. Projektet uppvisar värdeskapande positiva resultat som även bibehållits vid uppföljningen ett år efter starten.

Projektet innehåller en tydlig ram och struktur för ett gruppbaserat behandlingsprogram vid utmattningssyndrom som är överförbart till andra vårdcentraler. Imponerande är också hur omhändertagandet av målgruppen kunnat fortsätta även om i anpassad form under år 2020 med anledning av covid-19.”

- Utmattningssyndrom är resurskrävande och dessutom svårbehandlat i primärvården. Därför skapade vi ett program utifrån boken Stress- och utmattningsproblem – kognitiva beteendeterapeutiska metoder med fokus på att patienterna ska öka sina återhämtningsbeteenden och på tillämpad avslappning. Erfarenheten hittills är väldigt positiv och patienterna har haft stor nytta av att träffa andra i samma situation, förklarar Liselotte Lökken Svärd, leg. psykoterapeut och socionom på Citypraktiken.

Nina Leib, leg. psykoterapeut och KBT-terapeut på Citypraktiken, fyller i.

- Det här arbetssättet har kommit för att stanna hos oss. Det har både sparat tid för oss psykoterapeuter och gett mervärde genom att behandlingen blivit så mycket bättre för patienterna. Det är verkligen en win-win. Vi är väldigt nöjda och vi blev så glada över priset, säger Nina Leib.

Primas belönade projekt handlar att verksamheten startat ett system med en kontaktsjuksköterska för patienter med psykisk ohälsa. Juryns motivering lyder:

”Värdeskapande och nydanande projekt som ligger helt rätt i tiden av ökande psykisk ohälsa. Kontaktsjuksköterskan skapar förutsättning för trygghet och kontinuitet av en sårbar grupp, ökar tillgängligheten och minskar risken att patienten hamnar i mellanrummen.

Det strukturerade omhändertagandet hos kontaktsjuksköterskan ökar även patientsäkerheten och inkluderar patienten i sin fortsatta väg i vården. Varje yrkesprofessions kompetens tas till vara på ett mer effektivt sätt samtidigt som projektets arbetssätt ökar chansen till en likformig och god vård för våra mest utsatta patienter.”

- Projektet visar att patienter inte alltid behöver träffa läkare eller psykoterapeut när de söker vård för psykisk ohälsa, och ibland räcker ett par kontakter med sjuksköterska. Projektet visar också att risken för sjukskrivning minskade, att färre onödiga mediciner skrevs ut och att resurshanteringen blev effektivare på flera plan, säger Sofia Höglund, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef, Prima familjeläkarmottagning.

Vinnarna av kvalitetspriset väljs ut efter bedömningar som bygger på mätbara värdeskapande resultat utifrån projektmål samt relevans för överförbarhet, alltså möjligheten att sprida kunskapen inom primärvården.

Det är fjärde gången som någon av Praktikertjänsts vårdcentraler i Region Västmanland tilldelas regionens kvalitetspris. Under 2017 tilldelades Läkargruppen priset för ett projekt om antibiotika och under 2019 tilldelades både Prima familjeläkarmottagning och Ängsgårdens vårdcentral utmärkelsen för projekt inom medicinska rutiner respektive diabetes.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst- e-post: erik.magni@ptj.se, tel: 0703-265098

Tillbaka

Blocks