Extern bild

Praktikertjänst i toppen när vårdcentraler rankas av patienterna

Publicerad:

I en årlig patientenkät genomförd av SKR får Praktikertjänsts mottagningar mycket bra betyg. Av landets 10 bästa vårdcentraler är 4 mottagningar en del av Praktikertjänst och sammantaget har de goda resultat i samtliga av de sju undersökta dimensionerna. Generellt har de privata vårdgivarna också bättre resultat än Regionens egna mottagningar.

Under hösten 2020 genomfördes den tolfte regionövergripande patientenkäten inom primärvården av Sveriges Kommuner och Regioner. I 2020 års undersökning fick 59 120 personer som nyligen besökt en vårdcentral svara på en enkät indelad i sju dimensioner – delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande och tillgänglighet.

Undersökningen visar att Praktikertjänsts mottagningar står sig mycket väl. Av landets 10 bästa vårdcentraler är 4 mottagningar en del av Praktikertjänst och når höga resultat i samtliga sju dimensioner som undersökts. Samma mönster syns i de större regionerna som deltog i årets mätning; Region Stockholm, Västra Götaland Regionen och Region Skåne. Gemensamt för dessa tre regioner är att de privata vårdgivarna i genomsnitt har ett högre resultat än, eller i undantagsfall likvärdigt resultat som, de offentligt drivna enheterna i samtliga dimensioner.

- Hög patientnöjdhet och kvalitet är kärnan i Praktikertjänsts verksamhet. Att den Nationella patientenkäten återigen bekräftar att våra mottagningar erbjuder landets bästa vård är mycket glädjande, speciellt under ett år som varit utmanande på många sätt, säger Carina Olson, VD och koncernchef för Praktikertjänst.

57 enheter i Praktikertjänsts regi deltog i patientenkäten som under 2020 genomfördes i sju regioner. Av dessa placerar sig 19 mottagningar – var tredje enhet – bland Sveriges 100 bäst presterande vårdcentraler.

- Detta är ett mycket starkt resultat som överträffar föregående års nivåer. Vi ser också att många nya enheter som för första gången deltar i undersökningen får väldigt goda resultat. Både i Skåne och Västra Götaland blev våra nya mottagningar bästa vårdcentral i regionen, säger Carina Olson.

Rankingen baseras på resultaten i Nationell patientenkät för primärvård 2020 och är beräknad som ett oviktat genomsnitt av samtliga sju dimensioner som ingår i undersökningen.

Om Nationell patientenkät

Nationell patientenkät 2020 genomfördes under hösten 2020 och i år deltog 7 regioner i undersökningen. Totalt var svarsfrekvensen 41,2 procent och antalet respondenter 59 120 i undersökningen. Läs mer på https://patientenkat.se/sv/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Praktikertjänsts pressjour: 010-128 36 66

Tillbaka

Blocks