Extern bild

Praktikertjänst släpper tandvårdsrapport – ”Hur mår egentligen den svenska tandvården?”

Publicerad:

Idag publicerar Praktikertjänst rapporten ”Hur mår egentligen den svenska tandvården?” som bygger på en enkätundersökning bland 380 tandläkare. I rapporten framgår att 64 procent upplever problem att rekrytera tandvårdspersonal och 62 procent svarar att väntetiderna försämrats under de senaste åren. Nu krävs fokus på utbildning och tillsynskrav anpassade för mindre verksamheter.

I pandemins spår har den uppskjutna sjukvården fått stort fokus, medan den uppskjutna tandvården hamnat i skymundan. För att belysa tandvården efter pandemin har Praktikertjänst tagit initiativ till rapporten ”Hur mår egentligen den svenska tandvården?”.

Rapporten bygger på en enkätundersökning bland 380 tandläkare i Praktikertjänst samt på en rad rapporter från såväl myndigheter som branschorganisationer.

- Resultaten visar tydligt att pandemin skapat ett uppdämt vårdbehov som tandvården har svårt att klara av. Problemen med tillgänglighet var i vissa delar av landet stora redan innan pandemin, men har nu alltså förvärrats ytterligare, säger Anders Jonsson, chefstandläkare på Praktikertjänst.

I resultaten framgår att 64 procent av respondenterna upplever problem att rekrytera tandvårdspersonal och 62 procent svarar att väntetiderna försämrats under de senaste åren. Uppåt 60 procent anser dessutom att arbetsbelastningen försämrats under de senaste åren.

- Vi ser att många tandläkare uttrycker en oro för framtiden. Det handlar mycket om svårigheter att rekrytera, men också att den administrativa bördan ska fortsätta att öka. Kraven från olika myndigheter ökar hela tiden och det riskerar att ta mycket tid från viktigt patientarbete, förklarar Anders Jonsson.

För att värna den svenska tandvården och fortsätta bygga en munhälsa i världsklass föreslår Praktikertjänst därför i rapporten en rad förändringar, bland annat:

Inför ett obligatoriskt bastjänstgöringsår i tandläkarutbildningen med syfte att stimulera till arbete där behoven är som störst.

Inför ett system med certifierade vårdutövare, både privata och offentliga, som stöttar nyutbildade tandläkare eller tandläkare med examen utanför Sverige.

Inför en statlig stimulanspeng för tjänster i glesbygd. Tandvårdssverige brottas med enorma rekryteringsbehov, framförallt utanför de större orterna. Inför därför ett statligt bidrag i bastjänstgöringen som är högre i glesbygd och i de delar av storstäderna som det är svårt att rekrytera medarbetare till.

Anpassa regler och tillsyn efter verksamhetens storlek. Den privata tandvården är en central komponent för att kunna erbjuda jämlik och högkvalitativ tandvård i hela landet. Men mottagningarna är ofta små och de administrativa kraven får inte bli så höga att de riskerar att ta onödigt mycket tid från patientarbetet.

- Sverige har förmodligen världens bästa tandvård och vårt fokus på förebyggande tandvård har skapat en god munhälsa, men problemen som tidigare legat en bit in i framtiden närmar sig med stormsteg. Nu behövs fokus på utbildning, tillsynskrav anpassade för mindre verksamheter och att mångfalden i tandvården värnas, säger Anders Jonsson.

För ytterligare frågor, kontakta gärna:

Praktikertjänsts pressjour, tel: 010-128 36 66, e-post: press@ptj.se

Tillbaka

Blocks