Extern bild

Praktikertjänst i Almedalen – om högkostnadsskydd i tandvården och primärvården som nav

Publicerad:

Under Almedalsveckan är Praktikertjänst på plats och arrangerar två seminarier – ett om högkostnadsskydd i tandvården och ett om hur regionerna styr primärvården mot att bli hälso- och sjukvårdens nav. Seminarierna äger rum på förmiddagen onsdagen den 26 juni. Praktikertjänst deltar även på en rad seminarier som arrangeras av andra.

I år inleds Almedalsveckan tisdagen den 25 juni och avslutas fredagen den 28 juni. Över 2 000 arrangemang har hittills registrerats.

Under Almedalensveckan arrangerar Praktikertjänst seminarierna ”Högkostnadsskydd i tandvården” och ”Hur styr regionerna primärvården?”.

Vid seminarierna kommer två rapporter att presenteras – den ena har tagits fram av konsultföretaget Ramboll som, på uppdrag av Praktikertjänst, utrett ett förslag om högkostnadsskydd i tandvården. Förslaget kommer att presenteras vid seminariet.

Den andra rapporten fokuserar på hur landets 21 regioner styr primärvården och hur långt de kommit i arbetet till en god och nära vård.

Nedan ytterligare information om Praktikertjänsts seminarier samt övriga där företrädare för Praktikertjänst medverkar.

Högkostnadsskydd i tandvården

Kan ett högkostnadsskydd lösa tandvårdsbranschens utmaningar? Och hur bör ett förslag se ut för att säkerställa tillgång till en jämlik och patientsäker tandvård i hela landet?

Tid: onsdagen den 26 juni kl. 08.45 – 09.30

Plats: Mellangatan 1, Visby

Medverkande:

 • Urban Englund, tandläkare och styrelseordförande, Praktikertjänst
 • Hector Catasús, Business Manager, Ramboll Management Consulting
 • Anna Löfdahl, Tf. Förbundssekreterare, PRO
 • Christofer Bergenblock (C), riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet
 • Anders Jonsson, moderator, chefstandläkare, Praktikertjänst

Läs mer om seminariet här.

Hur styr regionerna primärvården?

Att omställningen till en god och nära vård är avgörande för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård är politiker och profession överens om. Men använder regionerna förfrågningsunderlagen för att styra mot att primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården?

Tid: onsdagen den 26 juni kl. 09.45 – 10.30

Plats: Mellangatan 1, Visby

Medverkande:

 • Sara Banegas, chefsläkare, Praktikertjänst
 • Marina Tuutma, 2:e vice ordförande, Läkarförbundet
 • Christian Carlsson (KD), riksdagsledamot, ordförande socialutskottet
 • Nicklas Sandström (M), regionråd, Region Västerbotten
 • Daniel Schützer (S), regionråd, Region Värmland
 • Kristina Taylor, förbundsordförande, Psykologförbundet
 • Anna Nergårdh, moderator

Läs mer om seminariet här.

Från kö till vård – strategier och idéer som minskar vårdköerna

Tid: tisdagen den 25 juni kl. 10.30 – 11.10

Plats: Donnersgatan 2, Visby

Arrangeras av Vården.se och medverkar gör bland annat Praktikertjänsts chefsläkare Sara Banegas.

Läs mer om seminariet här.

Startskottet går för en nationell kapplöpning mot 1 allmänläkare per 1 100 invånare

Tid: torsdagen den 27 juni kl. 09.50 – 10.50

Plats: Slottsterassen 6

Arrangeras av Svensk förening för allmänmedicin och medverkar gör bland annat Praktikertjänsts chefsläkare Sara Banegas.

Läs mer om seminariet här.

Vilka myter kring digital vårdutveckling borde begravas en gång för alla?

Tid: torsdagen den 27 juni kl. 11.30 – 12.15

Plats: Slottsterassen 6

Arrangeras av Doctrin och medverkar gör bland annat Praktikertjänst Julia Schou, chef för verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård.

Läs mer om seminariet här.

CSRD – hur ska företagens hållbarhetsrapportering granskas?

Tid: onsdagen den 26 juni kl. 14.00 – 14.45

Plats: Teaterskeppet

Arrangeras av Ethos och medverkar gör bland annat Praktikertjänsts hållbarhetschef Magdalena Frembäck.

Läs mer om seminariet här.

För ytterligare frågor, kontakta gärna:

Praktikertjänsts pressjour, tel: 010-128 36 66, e-post: press@ptj.se

Kata Hansson, ansvarig för samhällskontakter, Praktikertjänst, tel: 073-662 36 44, e-post: kata.hansson@ptj.se

Tillbaka

Blocks