Extern bild

Debattartikel: Värna pensionärerna – förläng det statliga tandvårdsstödet

Publicerad:

Den svenska tandvården fungerar i grunden väldigt väl och munhälsan är generellt god i stora delar av landet och i de flesta åldrar. Detta beror bland annat på en tandvårdsutbildning i världsklass, ett bra samarbete mellan offentliga och privata aktörer och ett välfungerande tandvårdssystem med förnuftiga subventioner.

Men precis som många andra branscher så står tandvården inför stora utmaningar i den rådande coronapandemin. Men det handlar knappast bara om vårdgivarna, utan kanske i ännu högre grad om patienterna. Många har svårt att boka tider och andra tvingas skjuta upp planerade behandlingar på obestämd tid, något som för flera kan bli kännbart i plånboken.

För att trygga patienternas ekonomi borde regeringen därför snarast se över och förlänga perioden för tandvårdens högkostnadsskydd.

Det är nämligen tusentals patienter som har en pågående och långgående tandvårdsbehandling, men på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om isolering och social distansering väljer många att skjuta upp den.

Men eftersom högkostnadsskyddet endast gäller under en tolvmånadersperiod – med start när åtgärden initialt registreras hos Försäkringskassan – så kan en avbruten och uppskjuten behandling bli en kostsam historia för många.

I praktiken innebär det alltså att många patienter riskerar att gå miste om tandvårdens högkostnadsskydd. Framförallt påverkas många äldre, som ju är de med störst behov av tandvård och den grupp som behöver isoleras mest under coronapandemin.

Som systemet är utformat så kan ersättningsperioden inte förlängas. Tolvmånadersgränsen är reglerad i lag, vilket innebär att frågan inte landar hos Försäkringskassan eller Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, utan hamnar på regeringens och riksdagens bord.

För att värna tandhälsan och de äldsta och sköraste är det därför rimligt att regering och riksdag skyndsamt behandlar frågan och beslutar om förlängning eller dispens. Risken är annars att munhälsan under kommande år kraftigt försämras eftersom många inte har råd med sina behandlingar.

Ann-Chriztine Ericsson, leg. tandläkare och chef hållbarhet & kvalitet, Praktikertjänst

Anders Jonsson, leg. tandläkare och kvalitetschef, Praktikertjänst

Debattartikeln publicerades ursprungligen på Altinget den 9 april 2020.

Tillbaka

Blocks