Extern bild

Praktikertjänst vill reformera och inte avveckla nationella taxan

Publicerad:

Praktikertjänst har yttrat sig över betänkandet God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19). Praktikertjänst menar i remissvaret att den statliga styrningen måste öka och att den nationella taxan inte bör avvecklas, utan reformeras.

Praktikertjänst bedömer att stora delar av hälso- och sjukvården befinner sig i ett allvarligt läge med skenande kostnader, låga ersättningar, kortsiktiga avtal, en ökande andel vårdkrävande äldre och stora svårigheter att lösa bristen på medarbetare. Därutöver finns de utmaningar som coronapandemin fört med sig med längre mottagningsköer, längre operationsköer och uppdämda vårdbehov.

Allt detta innebär att primärvården, specialistvården och fysioterapin snart inte har möjlighet att upprätthålla och leverera den förväntade höga kvaliteten.

Och med nuvarande system blir vården ojämlik och dessutom svår att jämföra mellan olika regioner. Hälso- och sjukvården varierar beroende på budget och tillgång på slutenvård, och det är olämpliga styrsystem. Därför behövs bland annat mer statlig styrning.

Praktikertjänst bedömer också att systemet med att driva vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen (1993:1652) om fysioterapi, LOF, inte bör avvecklas utan reformeras och då krävs en sömlös övergång till andra avtal eller verksamhetsformer. I en sådan reformering bör också ingå att en etablering kan flyttas geografiskt och att det skapas bättre förutsättningar för samarbeten med huvudmannen och andra vårdgivare.

Centralt i arbetet framåt är att ambitionsnivån för primärvården, fysioterapin och specialistvården inte sänks och att valfriheten och mångfalden inte påverkas negativt. Privata vårdgivare är en central del av den svenska hälso- och sjukvården och det framkommer inte minst under coronapandemin när privata vårdgivare ställer upp och ställer om för att stötta offentliga verksamheter och värna patienterna.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-265098, e-post: erik.magni@ptj.se

Tillbaka

Blocks