Extern bild

Praktikertjänsts pris för bättre vård 2021 tilldelas Prima Familjeläkarmottagning, Alepraktiken och Tandläkarna Norman

Publicerad:

Guldhjärtat – Praktikertjänsts pris för bättre vård – har i år tilldelats Prima Familjeläkarmottagning i Västerås, Alepraktiken i Nödinge och Tandläkarna Norman i Uddevalla. Utmärkelsen delas årligen ut i kategorierna Kvalitet, Ledarskap och Innovation och syftar till att lyfta fram förebilder i tandvården och hälso- och sjukvården.

För att skapa engagemang och lyfta fram initiativ och förebilder i tandvården och hälso- och sjukvården har Praktikertjänst instiftat utmärkelsen Guldhjärtat, som i år delades ut för fjärde gången.

- Att lära av varandra är väldigt viktigt och att lyfta fram förebilder och olika spännande initiativ skapar både engagemang och utveckling. Därför har vi instiftat det här priset, som i år tilldelas två vårdcentraler och en tandläkarmottagning, säger Carina Olson, Praktikertjänsts vd och koncernchef samt ledamot i juryn för Guldhjärtat.

Guldhjärtat delas ut i tre kategorier som bygger på Praktikertjänst värderingar Professionalism, Nytanke och Omtanke. Bland de cirka 70 nomineringar som skickades in valde juryn tre finalister samt en vinnare i respektive kategori:

Ledarskap – Tina Holmberg, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef Alepraktiken i Nödinge.

Kvalitet – Prima Familjeläkarmottagning i Västerås.

Innovation – Mats Norman, tandläkare och verksamhetschef, Tandläkarna Norman i Uddevalla.

- Precis som tidigare år hade vi många starka bidrag att välja bland och att bara utse en var oerhört tufft. Jag vill rikta ett varmt grattis till vinnarna, men också till alla som nominerades, säger Carina Olson.

Under 2021 fanns ovanligt många starka bidrag att välja bland och därför valde juryn att instifta ett särskilt hedersomnämnande som tilldelades tre verksamheter – Citymottagningen i Umeå, PTJ Dental Tandvården Sergel i Stockholm och Gadd Tandvård i Värnamo.

Jurymotivering kategori Kvalitet

Den psykiska ohälsan har under tid ökat i Sverige och det finns ett visst stigma kring den typen av besvär. Därför är det viktigt att det inom vården finns verktyg och arbetssätt för att kunna hantera och bemöta det ökade behovet.

Genom stort engagemang har Prima Familjeläkarmottagning skapat förutsättningar till att förenkla, förnya och förbättra arbetssätten kring psykisk ohälsa och samtidigt skapat trygghet och kontinuitet för en sårbar grupp. Tillgängligheten har ökat och risken för att patienten hamnar mellan stolarna minskat.

Projektet med kontaktsjuksköterska för patienter med psykisk ohälsa är både värdeskapande och nydanande och ligger helt rätt i tiden när den psykisk ohälsan ökar. Genom projektet tas dessutom varje yrkesprofessions kompetens till vara på ett mer effektivt sätt samtidigt som projektets arbetssätt ökar chansen till en likformig och god vård för våra mest utsatta patienter. Ett nyskapande arbetssätt som säkerställer kvaliteten i vårdmöten av extra känslig karaktär.

Jurymotivering kategori Ledarskap

Tina Holmberg har nominerats från flera håll – ett tydligt kvitto på hennes engagemang, närvaro och lyhördhet. Med driv och entusiasm har Tina under coronapandemin lyckats skapat förändring i ett minst sagt utsatt läge.

Tinas ledarskap har visat vägen för hela mottagningen och hon är en starkt lysande stjärna som låter det personliga bemötandet kombineras med knivskarpa kliniska kunskaper. Med värme, engagemang, högt kliniskt kunnande och en imponerande förmåga att leda gamla och nya medarbetare mot samma mål har Tina med stort fokus satt Alepraktiken och Praktikertjänst på kartan. Hon står för vad hon säger, får saker att hända och gör det med en kraft och stabilitet som under 2020 betytt mer än någonsin för såväl medarbetare som patienter.

Tina är Guldhjärtat personifierad, ett fantastiskt föredöme för alla ledare inom vården och kort sagt en god ambassadör för hela Praktikertjänst.

Jurymotivering kategori Innovation

När covid-19 gjorde sitt intåg i vår verklighet visade Mats på en handelskraft som banade väg för ny mark. Med idén om att minska aerosol vid patientmöten togs produkten CareShield fram.

Genom idén och utvecklingen av produkten säkerställdes tandvårdspersonalens säkerhet och gav en tryggare miljö för både medarbetare och patienter då eventuella viruspartiklar från aerosolen fångades upp av CareShield, istället för att ligga kvar i luften.

Med en kombination av handlingskraft, nytänkande och mod utvecklar Mats inte bara arbetsmiljön för mottagningen utan även branschen som helhet.

Hedersomnämnande Citymottagningen Umeå

Under hösten 2020 drabbades Citymottagningen av en brand som satte ledarskap, handlingskraft och omtanke på prov. Med stor närvaro, hög medvetenhet om personalens arbetsmiljö och snabba lösningar med tillfälliga lokaler kunde verksamheten fortsatt bedrivas - utan större avbrott och med hög tillgänglighet för patienterna.

Bakom denna hjälteinsats står Susanna Eriksson och Eva Utterberg. Med stor lyhördhet och omsorg har de lyckats hantera en personalgrupp i kris och samtidigt varit stöttande, mött personliga behov och lyckats skapa trygghet i en otrygg situation.

Med ett ledarskap utöver det vanliga har mottagningen tagit sig igenom krisen och ser sig nu själva som ännu starkare. Ett arbete och insats som förtjänar juryns hedersomnämnande 2021.

Hedersomnämnande PTJ Dental Tandvården Sergel

Med engagemang, envishet och stort fokus på kvalitet lyckades verksamhetschefen George Homsi ställa om en stor tandvårdsverksamhet i Coronatider.

Genom kreativa lösningar för äldre patienter, hantering av skyddsutrustning och bibehållet fokus på arbetsuppgifterna har både mottagningens medarbetare och dess patienter haft en stor trygghet i en pressad och osäker tid. Men där den fortsatt höga kvaliteten i tandvården har kunnat säkras för alla.

Detta engagemang, uthållighet och den bibehållna höga kvaliteten i patientmötet förtjänar juryns hedersomnämnande för Guldhjärtat 2021.

Hedersomnämnande Gadd Tandvård

Även vid stor planering kan förutsättningarna förändras snabbt. År 2020 var ett år där mycket förändrades över en natt och där framtida planer blev en verklighet i närtid. Att starta upp en ny verksamhet eller ta över en befintlig mottagning är för många ett stort steg. Att göra det mitt under en pandemi, och dessutom som nybliven förälder, kan för många vara helt otänkbart.

Hannah Lindqvist tacklade denna verklighet med ett driv, entreprenörskap, vilja och hög flexibilitet som har imponerat stort. Med ödmjukhet och omtanke för sina nya medarbetare har Hannah stått stadigt i en minst sagt stormig tid och förtjänar därför härmed juryns hedersomnämnande för Guldhjärtat 2021.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Tillbaka

Blocks