Extern bild

Praktikertjänst i Almedalen – fokus på framtidens vård

Publicerad:

Under årets Almedalsvecka finns Praktikertjänst på plats och står bland annat värd för två olika seminarier – ett om kompetensförsörjning i tandvården och ett om primärvården som nav i hälso- och sjukvården. Båda seminarierna äger rum på förmiddagen måndagen den 4 juli.

Politikerveckan i Almedalen är en öppen mötesplats där myndigheter, bransch- och intresseorganisationer, näringsliv och inte minst politiska partier möts för att diskutera och debattera samhällsfrågor.

I år startar Almedalsveckan söndagen den 3 juli och avslutas torsdagen den 7 juli. Nästan 2 000 arrangemang har hittills registrerats.

Under Almedalensveckan arrangerar Praktikertjänst seminarierna ”Kompetensförsörjning i tandvården – en ödesfråga?” och ”Så kan primärvården bli navet i svensk hälso- och sjukvård”.

Företrädare för Praktikertjänst medverkar även som talare vid andra seminarier. Chefsläkare Sara Banegas deltar på seminariet ”Vad innebär en hållbar digitalisering av sjukvården” och chefstandläkare Anders Jonsson medverkar på seminariet ”Tandläkarutbildning med fokus på jämlik tandvård i hela Sverige”.

Nedan ytterligare information om Praktikertjänsts seminarier.

Kompetensförsörjning i tandvården – en ödesfråga?

Hur kan svensk tandvård möta dagens och morgondagens kompetensbrist för att säkerställa en jämlik tillgång till tandvård i hela landet?

Tid: måndagen den 4 juli kl. 08.45 – 09.30

Plats: S:t Hansgatan 11, Gamla Riksbanken, ingång från Trappgränd

Medverkande:

Anders Jonsson, moderator, cheftandläkare Praktikertjänst

Urban Englund, tandläkare och styrelseordförande, Praktikertjänst

Acko Ankarberg, riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Yvonne Nyblom, ordförande, Sveriges tandhygienistförening

Kerstin Tham, ledamot av Nationella Vårdkompetensrådet, rektor Malmö Universitet

Shariel Sayardoust, universitetslektor och övertandläkare, Jönköpings universitet

Gunilla Swanholm, ordförande i Sveriges Folktandvårdsförening, tandvårdsdirektör i Region Uppsala

Chaim Zlotnik, ordförande, Sveriges Tandläkarförbund

Läs mer om seminariet här.

Så kan primärvården bli navet i svensk hälso- och sjukvård

Hur lever regionerna upp till den nya lagstiftningens krav om att primärvården ska vara navet i den svenska hälso- och sjukvården?

Tid: måndagen den 4 juli kl. 09.45 – 10.30

Plats: S:t Hansgatan 11, Gamla Riksbanken, ingång från Trappgränd

Medverkande:

Sara Banegas, chefläkare, Praktikertjänst

Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet

Marina Tuutma, ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen

Mikael Dahlqvist, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Lars Rådén, ordförande i avtalsutskottet, Region Stockholm, Moderaterna

Rachel de Basso, regionråd, Region Jönköping, Socialdemokraterna

Anna Nergårdh, moderator

Läs mer om seminariet här.

För ytterligare frågor, kontakta gärna:

Praktikertjänsts pressjour, tel: 010-128 36 66, e-post: press@ptj.se

Kata Hansson, ansvarig för samhällskontakter, Praktikertjänst, tel: 073-662 36 44, e-post: kata.hansson@ptj.se

Tillbaka

Blocks