Extern bild

SKR lyfter fram Kvarnholmens vårdcentral i rapport om kontinuitet i primärvården

Publicerad:

SKR följer regionernas arbete mot en god och nära vård. I rapporten ”Kontinuitet och fasta kontakter i nära vård” lyfter organisationen fram Kvarnholmens vårdcentrals arbete med långsiktiga relationer och hög tillgänglighet. ”Jag känner igen de flesta av mina patienter och vet vilka besvär de har. Det gör vården bättre,” säger verksamhetschefen Magnus Scheele.

Sedan halvårsskiftet 2021 ska primärvården vara navet i den svenska hälso- och sjukvården. Sedan halvårsskiftet 2022 har det även i lagstiftning införts att patienternas val av utförare ska ske via listning och att omlistning endast ska få göras två gånger per år, såvida det inte finns särskilda skäl.

I den nya lagstiftningen framgår också att regionerna ska införa en elektronisk listningstjänst samt en lagstadgad möjlighet att tillfälligt begränsa antalet listade patienter på en vårdcentral.

Syftet med den nya lagstiftningen är att öka kontinuiteten i primärvården, och i regionerna pågår ett arbete för att leva upp till lagstiftningen, ett arbete som följs av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

I färska rapporten ”Kontinuitet och fasta kontakter i nära vård” har organisationen samlat tio exempel på omställningen mot en nära vård. Målet är att visa de fasta kontakternas och kontinuitetens betydelse.

Ett av exemplen som lyfts fram är Kvarnholmens vårdcentral i Nacka utanför Stockholm. Mottagningen startade så sent som 2019 och drivs av tre specialister i allmänmedicin som byggt upp verksamheten tillsammans med två sjuksköterskor.

Idag har man över 6 000 listade patienter och redan från start fick mottagningen höga betyg i Nationell patientenkät primärvård. I den senaste enkäten landar verksamheten på plats fyra i riket och plats tre i Region Stockholm. Och så har det sett ut från start.

- De starka resultaten bygger på att vi alltid sätter patienten först. Hos oss får patienten träffa samma läkare och sjuksköterska vid varje planerat besök, och det skapar bättre medicinsk kvalitet, bättre hälsa och en bättre arbetsmiljö för oss som arbetar här, säger Magnus Scheele, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Kvarnholmens vårdcentral.

Redan från start arbetade mottagningen med personcentrerad vård med stort fokus på fasta vårdkontakter och hög tillgänglighet; både via ett stort antal dagliga aktuttider och digitala vårdmöten via chatt eller video.

- För att skapa en personcentrerad och nära vård krävs samarbete och teamet på vårdcentralen är helt centralt. Vi känner varandra väl och litar på varandra. Tilliten är verkligen en nyckelfaktor, förklarar Magnus Scheele, och fortsätter:

- En annan nyckelfaktor är att vårdcentralen drivs av oss som arbetar här. Vi ansvarar för patienterna och det är vi som fattar besluten i både vardagen och i de mer långsiktiga strategiska vägvalen. Det ger oss goda möjligheter att snabbt gå från idé i fikarummet till genomförande.

Vårdcentralens två sjuksköterskor har en nyckelroll i att planera det dagliga arbetet. De ansvarar för triagering till rätt vårdnivå vid rätt tid­punkt, och att planera så att medarbetarnas kompetens utnyttjas på ett bra sätt.

- Vi känner våra patienter väl och det gör triageringen effektiv. Jag känner igen de flesta av mina patienter och vet vilka besvär de har. Det gör arbetet för mig som läkare lättare och vården blir bättre för patienten, avslutar Magnus Scheele.

Här kan du ta del av rapporten ”Kontinuitet och fasta kontakter i nära vård” i sin helhet.

För ytterligare frågor, kontakta gärna:

Praktikertjänsts pressjour, tel: 010-128 36 66, e-post: press@ptj.se

Tillbaka

Blocks