Extern bild

Praktikertjänsts chefstandläkare invald i styrelserna för NPO tandvård och Svensk samhällsodontologisk förening

Publicerad:

Praktikertjänsts chefstandläkare Anders Jonsson har valts in i styrelserna för Nationellt programområde tandvård vid SKR och Svensk samhällsodontologisk förening, SSOF. ”Jag är väldigt hedrad över att bli en del av respektive styrelse och hoppas kunna bidra med nya perspektiv för att ytterligare förbättra tandvården och munhälsan,” säger Anders Jonsson.

Anders Jonsson är utbildad tandläkare och har arbetat i Praktikertjänst sedan 1990. Idag är han chefstandläkare samt ansvarig för Praktikertjänsts utbildningsverksamhet.

- En stor del av mitt jobb handlar om att utveckla och sprida kunskap om tandvården och hur vi kan vässa både system och arbetssätt för att bidra till en bättre munhälsa. Ytterligare en viktig del är att verka för att fler ska välja tandvården som arbetsplats, en viktig uppgift i en tid när hela vården har djupa utmaningar kring rekrytering och kompetensförsörjning, säger Anders Jonsson.

Nationellt programområde (NPO) tandvård är ett av 26 olika programområden för kunskapsstyrning inom Sveriges kommuner och regioner, SKR. Ett NPO består av experter med bred kompetens inom respektive område och har representation från samtliga sex sjukvårdsregioner. Uppdraget är bland annat att leda och samordna kunskapsstyrningen inom området samt utveckla och förvalta kunskapsstöd.

SSOF är en organisation med syfte att verka för en god oral hälsa samt att främja en jämlik oral hälsa ur ett folkhälsoperspektiv.

- Den svenska munhälsan är i världsklass och i grunden har vi ett robust och välfungerade tandvårdssystem. Samtidigt ser jag att systemet börjar att utmanas, och det handlar till stor del om svårigheter att bemanna tandvården utanför de större städerna och i socioekonomiskt utsatta områden, förklarar Anders Jonsson, och fortsätter:

- Lyckas vi inte utbilda och attrahera tillräckligt många tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor att bemanna kliniker på landsbygden riskerar munhälsan försämras eftersom det saknas tillgång på vård. Vi måste vända den här utvecklingen och värna en långsiktig och jämlik tandvård.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Praktikertjänsts pressjour, tel: 010-128 36 66, e-post: press@ptj.se

Tillbaka

Blocks