Extern bild

Praktikertjänst välkomnar Socialstyrelsens förslag på listningstjänst

Publicerad:

Praktikertjänst välkomnar Socialstyrelsens ”förslag på föreskrift och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt” och tillstyrker förslaget i ett remissvar. Föreskriften behöver dock kompletteras med Socialstyrelsens nationella riktvärde för fast läkarkontakt i primärvården för att tydliggöra kopplingen till omställningen mot en nära vård.

Den 1 juli 2021 och den 1 juli 2022 trädde ny lagstiftning för hälso- och sjukvården i kraft. Primärvården är idag navet och svarar för åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser.

Den nya lagstiftningen innebär även att patienternas val av utförare i primärvården ska ske genom listning och därför ska en elektronisk listningstjänst införas samtidigt som vårdgivarna får en lagstadgad möjlighet att tillfälligt begränsa antalet listade patienter på en vårdcentral.

I samband med att den nya lagstiftningen om listningstjänst infördes fick Socialstyrelsen bemyndigande att ta fram kompletterande bestämmelser om listningstjänsten.

Ett förslag på bestämmelser och föreskrifter har skickats på remiss med sista svarsdatum den 22 februari 2022. Föreskriften ska därefter träda i kraft den 1 september 2023 respektive den 1 januari 2024.

Praktikertjänst har varit en av remissinstanserna och välkomnar den nya listningstjänsten och tillstyrker Socialstyrelsens förslag med ett antal synpunkter, exempelvis att tjänsten bör vara vårdgivarneutral och att en patient inte ska kunna stå i fler än två olika köer samtidigt.

- En elektronisk listningstjänst är välbehövlig och mycket välkommen. Förhoppningsvis kommer den att stötta både regionernas och vårdgivarnas planering, men också underlätta för patienterna, säger Sara Banegas, specialist i allmänmedicin och chefsläkare på Praktikertjänst, och fortsätter:

- En listningstjänst bör dessutom underlätta för regionerna att bevilja vårdgivarna tillfälliga listningsbegränsningar, något som är helt centralt för kontinuitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö.

I remissvaret framhåller Praktikertjänst även vikten av att tjänsten bygger på tillförlitliga källor och uppdateras löpande, så att patienterna kan göra ett välinformerat val av vårdgivare.

- En nationell, transparent och producentneutral listningstjänst är central för att regionerna ska uppfylla rådande lagstiftning kring primärvården. Idag används exempelvis bristen på en sådan tjänst som argument för att inte bifalla behovet av tillfälliga listningsbegränsningar och det är inte acceptabelt, säger Sara Banegas.

För ytterligare frågor, kontakta gärna:

Praktikertjänsts pressjour, tel: 010-128 36 66, e-post: press@ptj.se

Tillbaka

Blocks