Extern bild

Debattartikel – ”Grundutbilda alla blivande specialistläkare i allmänmedicin”

Publicerad:

För att fördjupa förståelsen för primärvården bör alla ST-läkare genomföra en sidotjänstgöring i allmänmedicin i tre månader, det skriver Praktikertjänsts chefsläkare Sara Banegas i en debattartikel i Dagens Medicin.

Sedan den 1 juli 2021 är primärvården navet i den svenska hälso- och sjukvården. Det innebär att primärvården har ett samordningsansvar, men också ett bredare organisatoriskt ansvar. Därför är det rimligt att förstärka kunskapen om primärvården, liksom förståelsen för den, genom att alla blivande specialistläkare grundutbildas i allmänmedicin.

Primärvården är alltså sedan snart två år den vårdinstans som ska ansvara för alla åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering, för alla patienter med tillstånd som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser.

Men ansvaret stannar inte där. Primärvården har dessutom ett nationellt grunduppdrag som regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Och enligt den bestämmelsen ska primärvården bland annat tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov, se till att vården är lätt tillgänglig och tillhandahålla förebyggande insatser utifrån patientens individuella behov och förutsättningar.

Även om lagstiftningen inte ens har två år på nacken har diskussionerna pågått länge. Sjukhusens specialistmottagningar har delvis monterats ner och en rad olika patientgrupper har flyttats till primärvården.

Många av de stora folksjukdomarna – exempelvis diabetes, hjärtsvikt och depression – kontrolleras och behandlas numera i primärvården. Samtidigt har antalet patienter som vårdas i hemmet blivit allt fler. De är dessutom äldre än tidigare och ofta multisjuka, med många olika läkemedel, vilket ökat såväl patienternas vårdbehov som vårdtyngden.

Förändringen av primärvårdens roll är både viktig och riktig. Patienterna kommer närmare sin vårdgivare samtidigt som primärvården är mer kostnadseffektiv än sjukhusvården.

Men ska primärvården vara navet i den svenska hälso- och sjukvården behövs mer än ny lagstiftning. Det som krävs är en omfattande resursförflyttning till primärvården, samtidigt som regionerna storsatsar på ST-tjänster i allmänmedicin, och vårdgivarna storsatsar på arbetsmiljö, tillitsstyrning och starkt lokalt ledarskap med vårdprofessionen i spetsen.

Samtidigt krävs en djupare förståelse för primärvården bland sjukhusläkare, som ofta saknar allmänmedicinsk kompetens. Alla blivande läkare tjänstgör visserligen sex månader på vårdcentral under grundutbildningen, men då finns knappast möjlighet att reflektera över sjukvårdssystemet och patientomhändertagandet i ett större perspektiv.

För att fördjupa förståelsen för primärvårdens roll och ansvar är det därför rimligt att alla blivande specialistläkare genomför en sidotjänstgöring i allmänmedicin, under handledning av en specialist, i tre månader.

En sådan sidotjänstgöring skulle på ett rimligt och effektivt sätt bidra till ökad kunskap om de stora patientflöden och de diagnoser som hanteras i primärvården. Viktiga vårdkedjor skulle kunna byggas upp samtidigt som patientsäkerheten ökar, eftersom insikten i hur patienten tas om hand ur ett allmänmedicinskt perspektiv förbättras.

Sara Banegas, specialist i allmänmedicin och chefsläkare, Praktikertjänst

Artikeln publicerades ursprungligen i Dagens Medicin den 29 mars 2023.

Tillbaka

Blocks