en bild

BB Sophia kommer att uppfylla alla krav

Publicerad:

I media har funnits uppgifter om att BB Sophias ansökan om att öppna förlossningsvård inte är fullständig. Praktikertjänst har lämnat in en ansökan utifrån gällande kravspecifikation, som också kompletterats vid två tillfällen. Nu har vi förstått att Hälso- och Sjukvårdsnämnden önskar ytterligare kompletteringar, vilka vi ännu inte fått specificerade. Vi kommer naturligtvis att lämna in efterfrågade kompletteringar när de specificerats till oss. 

- Vår ansökan är idag komplett och ligger på Hälso- och Sjukvårdsförvaltningens bord för behandling. Det finns ingenting, som vi ser det, som gör att vi inte kan öppna enligt plan i början av mars 2014. Vi kommer självklart att leva upp till alla krav på medicinsk kompetens och säkerhet, säger Harald Almström, vd BB Sophia. 

BB Sophia kommer att bidra med 4000 nya förlossningsplatser, avdelning för nyfödda och operationsverksamhet med intensivvårdsövervakning, till Stockholm i nya och för ändamålet helt anpassade lokaler. BB Sophia står öppet för alla blivande föräldrar i Stockholms län. Rekrytering och färdigställande av lokalerna följer planen. 

 - Det har också spekulerats i att det skulle bli en lång krisperiod i intervallet mellan att våra medarbetare lämnar sina gamla jobb och börjar hos oss. Vid en noggrann gemensam genomgång, som förvaltningen genomförde häromdagen med samtliga förlossningskliniker, visade det sig dock att det på sin höjd handlar om ett par veckor. Från BB Sophias sida är vi inställda på att göra allt vi kan för att minimera problemet under den här perioden, säger Harald Almström, vd BB Sophia 

BB Sophia kommer bidra till att lösa det kapacitetsproblem på förlossningsplatser som finns i Stockholm. Vi kommer att ha högsta medicinska kompetens och säkerhet för gravida och födande kvinnor samt det nyfödda barnet. På BB Sophia kommer vi ha ett särskilt fokus på att följa familjen från förlossning till vård av barnet. Barn och mammor kommer aldrig att skiljas från varandra och familjerna tas om hand av personal de känner igen.

För ytterligare information: Harald Almström, vd BB Sophia, 070-868 46 20

BB Sophia är ett helägt dotterbolag till Praktikertjänst AB.


Tillbaka

Blocks