en bild

Skrivelsen om BB Sophia är felaktig

Publicerad:

Slutsatserna efter det studiebesök vid BB Sophia, som ligger till grund för en ledarartikel på fredagen, 140314, i Dagens Nyheter, är osakliga och grundade på felaktiga antaganden. 

BB Sophia fick den 4 februari information från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om ett besök från SFOAI (Svensk Förening för obstetrisk anestesi och intensivvård) som skulle ske den 11 februari. Tre läkare från föreningen besökte BB Sophia och tre dagar senare skickade läkarna en skrivelse till Stockholms läns landsting. Skrivelsen innehåller en rad felaktiga påståenden om BB Sophias kapacitet inom intensivvård, bemanning och lokaler. Vid besöket närvarade även representanter för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Skrivelsen besvarades den 25 februari av förre chefläkaren Henrik Almkvist efter inhämtande av högre anestesiologisk expertis. I svaret bemöts samtliga synpunkter från de tre läkarna och det konstateras att BB Sophia har goda förutsättningar att klara sitt uppdrag.

Praktikertjänst har skapat det första renodlade förlossningssjukhuset i Sverige. Vi har haft ambitionen att bygga ett nytt hus med en gemensam organisation för förlossningsvård, neonatologi, anestesi och operation samt med resurser för att klara de säkerhetskrav som ställts. Processen har också inneburit en dialog med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Alla inblandade har under lång tid arbetat med att bygga ett säkert, patientfokuserat, innovativt och modernt förlossningssjukhus. I början av januari godkändes BB Sophia för vårdval förlossning med kringverksamheter.

BB Sophia har kompetens och utrustning inom operation, anestesi och intensivvård, som ligger i framkant bland Sveriges förlossningskliniker. Vårt fokus ligger på en obruten samvård med kontinuitet, delaktighet och trygghet utan att ge avkall på den medicinska säkerheten.

Vi har mycket erfarna och kompetenta medarbetare och kan hantera både normala och komplicerade förlossningar, akuta och planerade kejsarsnitt och vård av sjuka mammor och barn. Vi har även byggt en verksamhet med flera unika lösningar som exempelvis egen bloddepå, vilket möjliggör omedelbar tillgång till blod för akut transfusion av mamma eller barn. Detta system är betydligt snabbare än och lika säkert som akutsjukhusens.

BB Sophia befinner sig i den senaste forskningens och teknikens frontlinje och vi utvecklar i flera delar svensk förlossningsvård, neonatalvård, anestesi- och intensivvård samt omvårdnad. Att insinuera en tillbakagång till 50-talet vittnar om okunnighet om vår utrustning, kapacitet, kompetens och erfarenhet. Vi har djup respekt för den rigorösa process med mammors och barns bästa för ögonen, som Stockholms läns landsting genomfört inför vårt öppnande. Vårt mål är att alla föräldrar som kommer till BB Sophia ska känna att de får en trygg och bra start på föräldraskapet. Vi lever upp till alla de krav som ställs på säkerheten vid en modern förlossningsklinik. 

Tillbaka

Blocks