Till startsidan

Återbetalningen

I mars 2020 sökte Praktikertjänst stöd för korttidspermittering från Tillväxtverket. Som mest var cirka 4 300 medarbetare permitterade, men de värsta riskscenarierna infriades aldrig och i juli 2021 beslutade styrelsen att det utbetalade stödet på omkring 213,5 miljoner kronor skulle återbetalas till Tillväxtverket.

I mars 2020 slog coronapandemin till med full kraft i Sverige och många företag påverkades. För Praktikertjänsts del innebar det exempelvis att många patienter i ett slag avbokade sina besök i tandvården, specialistvården och fysioterapin.

Raderade tidböcker innebar att många verksamheter blev nästintill stillastående. Därför fattade Praktikertjänst beslut om att söka stöd för korttidspermittering från Tillväxtverket.

Som mest var 4 300 personer permitterade, det motsvarar nästan två tredjedelar av Praktikertjänsts anställda. Huvudsakligen var det medarbetare inom tandvård, men också inom rehab och viss specialistvård, som permitterades.

- Stödet från Tillväxtverket skapade trygghet och gav oss handlingsutrymme i en mycket svår situation. Med hjälp av stödet kunde tusentals anställda behålla sina jobb och verksamheterna kunde hållas flytande, säger Carina Olson, Praktikertjänsts vd och koncernchef.

Under hösten och vintern 2020/2021 återhämtade sig verksamheterna och patienterna började att komma tillbaka i en nästan normal utsträckning. Minskad smittspridning och allt högre vaccinationsgrad innebar att tidböckerna började att fyllas igen.

- När vi under våren 2021 blickade tillbaka infriades aldrig de värsta riskscenarierna vi såg under våren 2020 och patienterna hittade tillbaka tidigare än vi trodde. Samtidigt blev den ekonomiska situationen alt bättre och under våren 2021 bedömde vi det som möjlig att betala tillbaka korttidsstödet, berättar Carina Olson.

I juli i år fattade Praktikertjänsts styrelse beslut att betala tillbaka korttidsstödet i sin helhet. Totalt 213,5 miljoner kronor återfördes i början av augusti till Tillväxtverket.

- Det ekonomiska stödet var oerhört viktigt för många företag i en turbulent tid. Jag vill därför rikta ett varmt tack till politiska beslutsfattare och myndigheter som snabbt beslutade om stödåtgärder när många av landets företag och anställda behövde dem som mest. Tack vare korttidsstödet kunde våra medarbetare snabbt vara tillbaka i tjänst så snart patienterna började dyka upp igen, säger Carina Olson.

Ladda fler artiklar

Beställ boken

Beställ hem boken 'Tillsammans genom pandemin' helt kostnadsfritt.

Beställ här!