Till startsidan

Coronasupporten stöttade alla verksamheter

En organisation som stod pall i en historiskt tuff situation. Koncernchefen Carina Olson är stolt när hon tänker tillbaka på hur Praktikertjänst hanterade coronapandemin. – Vi har visat att konceptet Praktikertjänst har en styrka som vi kan påtala än mer för potentiella delägare i framtiden, säger hon.

Carina Olson tillträdde som vd och koncernchef för Praktikertjänst i november 2019. Då hade coronasmittan precis börjat spridas i Kina, och få anade kanske vilka konsekvenser den skulle få för resten av världen.

Några månader senare var situationen desto mer dramatisk – även i Sverige. Och för Praktikertjänsts ledning började ett intensivt arbete med att hantera en unik situation.

– Vi insåg att vi inte kunde vara så uppdelade i vårt arbete på kontoret, utan att vissa av oss skulle sitta tillsammans för att kunna samordna och förmedla information snabbt och effektivt. Vi satte därför ihop en coronasupport för våra medarbetare med läkare, tandläkare, HR-specialister och ekonomer och vi bildade en egen coronagrupp som träffades dagligen för att uppdatera varandra, säger Carina Olson idag.

Tandvården är den del av Praktikertjänst som har drabbats hårdast ekonomiskt under pandemin. Särskilt inledningsvis när många patienter inte vågade komma på sina bokade besök. Som mest var 4 300 medarbetare permitterade under 2020. Det har också varit stora skillnader i hur olika verksamheter har drabbats.

– Vi har gjort analyser som visar var vi hade flest permitteringar och var flest patienter uteblev, men det är väldigt svårt att dra några säkra slutsatser. Det kan vara två tandläkarmottagningar som ligger bara 200 meter ifrån varandra, där den ena gick på knäna och den andra gick som tåget trots krisen. Mer än regionala skillnader tycks framgång bland annat bero på vilken patientstock man har, säger Carina Olsson.

Primärvården har klarat pandemin bättre och har vuxit trots att många verksamheter drabbades av sjukskrivningar på grund av covidsjuka medarbetare.

–  Vårdcentralerna har mött en helt ny verklighet samtidigt som pandemin hjälpt oss komma igång ordentligt med vår digitalisering, där vi under 2020 ökade rejält, säger Carina Olson.

Att Praktikertjänst klarat av pandemin relativt bra är ett kvitto på styrkan i organisationen. Ett exempel på detta är den centrala inköpsorganisationen som kunde stötta verksamheterna med att få tag i skyddsutrustning och förbrukningsmaterial när det rådde ”rena vilda västern” på marknaden.

–  Vi har ett upparbetat bra samarbete med leverantörer och är stora på marknaden. Jag minns särskilt hur vi fick en container med material från Tyskland, men leverantörerna hade inte möjlighet att dela upp grejerna för att skicka till alla våra olika verksamheter. Då tog vi containern till huvudkontoret och satte folk internt på att dela upp sakerna och skicka ut till verksamheterna. Det var ett kreativt sätt att lösa verksamhetens behov och att tänka utanför boxen, säger Carina Olson.

Finns det något från krisarbetet som blir bestående hos Praktikertjänst?

– Alla, oavsett om man arbetar med administration eller som fysioterapeut, har påverkats och kunnat dra lärdomar av den här krisen som jag tror vi får nytta av. Vi har visat att konceptet Praktikertjänst har en styrka som vi kan påtala än mer för potentiella delägare i framtiden. Man står inte ensam i Praktikertjänst, det har vi bevisat och det är ett riktigt stort mervärde.

Återbetalningen

I mars 2020 sökte Praktikertjänst stöd för korttidspermittering från Tillväxtverket. Som mest var cirka 4 300 medarbetare permitterade, men de värsta riskscenarierna infriades aldrig och i juli 2021 beslutade styrelsen att det utbetalade stödet på omkring 213,5 miljoner kronor skulle återbetalas till Tillväxtverket.
Ladda fler artiklar

Beställ boken

Beställ hem boken 'Tillsammans genom pandemin' helt kostnadsfritt.

Beställ här!