Till startsidan

Styrelseordförande – och permitterad

Tandläkare Urban Englund såg väntrummen tömmas och permitterades från arbetet. Styrelseordförande Urban Englund ställdes däremot inför sitt yrkeslivs största utmaning. Här beskriver han kontrasten mellan plötslig arbetsbrist – och arbetstopp.

Samtidigt som coronakrisen skapade ett massivt kommunikationsbehov – och snabba beslut – från styrelseordförande Englund hade han också en annan viktig roll att fylla under den här tiden, nämligen den egna kliniken Tandläkarhuset i Hudiksvall med ett tjugotal medarbetare.

En välskött och väletablerad verksamhet som nästan från en dag till en annan tappade sina patienter och därmed sina intäkter.

– Många av våra patienter är äldre och så fort restriktionerna kom om att inte behandla patienter över 70 år var det många vi inte kunde kalla till undersökning. Naturligtvis blev också många andra patienter oroliga och valde att ställa in sina besök. I kombination med alla som uppmanades att ställa in sina besök vid minsta tecken på infektion så… ja, det blev inte många kvar helt enkelt, konstaterar Urban Englund som samtidigt är stolt över att Tandläkarhuset i Hudiksvall hittills kunnat ha öppet under hela coronakrisen.

– Vår personal har skött hygienrestriktionerna väldigt bra och vi har klarat oss från smitta.

Urban Englund har suttit i Praktikertjänsts styrelse sedan 2012 och han har varit ordförande sedan 2014. Även om han är stolt över Praktikertjänsts affärsmodell som han kallar unik och fantastisk, så har det under åren knappast saknats utmaningar, men frågan är om man kan förbereda sig för att hantera effekterna av en global pandemi?

– Den stora utmaningen har varit att hela tiden arbeta med flera olika tänkbara scenarier samtidigt. I det första scenariot vi målade upp räknade vi med betydligt större påverkan på vår verksamhet än vad som faktiskt blev utfallet. Vi var tvungna att ta höjd eftersom det vi mötte var okänt och konsekvenserna var oerhört svåra att överblicka, säger Urban Englund.

– Samtidigt upplever jag en ganska stor hoppfullhet hos kåren generellt och många har uttryckt att det är skönt att tillhöra Praktikertjänst i den här situationen. Jag har pratat med flera privata kollegor som är mer utsatta och det är en ganska stor del inom den privata tandvården som är i rekonstruktion just nu.

Styrelseordförande Urban Englund kan alltså mitt i en av de allvarligaste samhällskriserna i modern tid se optimistiskt på tillvaron.

– Så här långt har vi klarat krisen väldigt bra och visat att det finns stor stabilitet och hög kompetens i alla våra led. Jag är imponerad och stolt över det stora engagemanget för våra patienter och för vår verksamhet, inte minst från personalen på alla våra mottagningar runt om i Sverige.

Återbetalningen

I mars 2020 sökte Praktikertjänst stöd för korttidspermittering från Tillväxtverket. Som mest var cirka 4 300 medarbetare permitterade, men de värsta riskscenarierna infriades aldrig och i juli 2021 beslutade styrelsen att det utbetalade stödet på omkring 213,5 miljoner kronor skulle återbetalas till Tillväxtverket.
Ladda fler artiklar

Beställ boken

Beställ hem boken 'Tillsammans genom pandemin' helt kostnadsfritt.

Beställ här!