Mette Palmer

Tandvård

mette​.palmer​@ptj​.se

Region Östergötland, Värmland, Västmanland, Örebro, Södermanland, Stockholm, Uppland, Gävleborg, Dalarna, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten