Patientavgifter

De flesta av Praktikertjänsts verksamheter har vårdavtal med landstingen. Patientavgifterna är då samma som i den landstingsdrivna vården.

Patientavgifterna ser olika ut beroende på typ av besök, till exempel om du ska besöka en husläkare, sjuksköterska eller specialistläkare. Avgifterna skiljer även mellan de olika landstingen/regionerna.

Kontakta den mottagning du vill besöka för information om aktuella patientavgifter.