Sammanhållen journalföring

Patientdatalagen är den lag som reglerar hanteringen av journaler. Lagen gör att fler vårdgivare får tillgång till din journal. Det kallas sammanhållen journalföring.

Vissa av Praktikertjänsts verksamheter har sammanhållen journalföring. Det innebär att om du byter vårdgivare så kan den nya läkaren, efter att du godkänt det, ta del av till exempel tidigare provsvar och behandlingar.

Sammanhållen journalföring ger bättre och säkrare vård. Den gör också att du som patient inte behöver upprepa din sjukdomshistoria vid varje nytt vårdtillfälle. Det underlättar också för vården om du kommer in akut, då den behandlande läkaren har en större möjlighet att ge dig rätt vård snabbare om de har tillgång till din journal.

Blocks