Sammanhållen journalföring

Patientdatalagen är den lag som reglerar hanteringen av journaler. Lagen gör att fler vårdgivare får tillgång till din journal. Det kallas sammanhållen journalföring.

Vissa av Praktikertjänsts verksamheter har sammanhållen journalföring. Det innebär att om du byter vårdgivare så kan den nya läkaren, efter att du godkänt det, ta del av till exempel tidigare provsvar och behandlingar.

Sammanhållen journalföring ger bättre och säkrare vård. Den gör också att du som patient inte behöver upprepa din sjukdomshistoria vid varje nytt vårdtillfälle. Det underlättar också för vården om du kommer in akut, då den behandlande läkaren har en större möjlighet att ge dig rätt vård snabbare om de har tillgång till din journal.

Blocks

Försättsbild för Så klagar du på sjukvård
Video

Så klagar du på sjukvård

Patienter och närståendes synpunkter och klagomål är viktiga för att kunna vidareutveckla och säkra upp vården. Här visar vi hur du gör om du inte är nöjd.

Spela upp
Försättsbild för Så klagar du på tandvård
Video

Så klagar du på tandvård

Om det uppstår problem eller om du har synpunkter i samband med ditt besök på en av våra verksamheter i Praktikertjänst AB, är vi tacksamma om du uppmärksammar oss på det.

Spela upp