Synpunkter på vården

Du som patient har rätt till en god vård. Vi vill att du ska vara nöjd med den vård och det bemötande du får hos oss. Har du synpunkter eller klagomål ska du i första hand vända dig till verksamheten där du gjort behandlingen eller undersökningen. Du kan också vända dig till verksamhetsansvarig på mottagningen.

Patientnämnden

Vill du ha råd och information kring dina rättigheter som patient eller känner dig illa bemött inom vården kan du vända dig till patientnämnden.

Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig och är till för att underlätta kontakten mellan patient och sjukvården.

Patientnämndens uppgift är att lösa eventuella problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal och kan ordna möten mellan de berörda parterna.

För mer information, kontakta ditt landsting eller region.

 

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar bland annat för tillsyn över hälso- och sjukvård. Hit kan du som patient vända dig för att få prövat om sjukvården gjort sig skyldig till fel och/eller försummelse.