en bild

Från AT-läkare till verksamhetschef på 14 år

Anders Ekström började sin AT-tjänst 2008 på vårdcentralen Neptunuskliniken i Varberg, 2015 klev han in som delägare i Praktikertjänst och sedan två år tillbaka är han verksamhetschef på samma mottagning. – Det har varit en spännande resa och jag är mycket tacksam för att jag har haft möjlighet att utvecklas och göra karriär på en och samma klinik, säger Anders Ekström, specialistläkare i allmänmedicin och verksamhetschef på Neptunuskliniken.

Efter avslutad AT-tjänst hade Anders siktet inriktat på en specialisering inom kirurgi och startade sin ST-tjänst på kirurgen i Halland.

– Jag insåg efter ett tag att jag längtade tillbaka till Neptunuskliniken och 2010 kom jag tillbaka för att göra min specialistutbildning inom allmänmedicin, säger Anders Ekström.

Många väljer att stanna kvar

Anders Ekström blev färdig specialist inom allmänmedicin 2014 och valde då att stanna kvar på Neptunuskliniken. 2015 blev han delägare och för två år sedan tog han över som verksamhetschef.

– Neptunuskliniken har varit väldigt framgångsrika när det gäller att behålla den talang man utbildar. Idag är vi 12 läkare som jobbar på kliniken varav sju är specialister. Bara två har rekryterats in som specialister, de övriga läkarna har börjat här redan som studenter eller har gjort sin AT-tjänst eller ST-tjänst här, säger Ekström och fortsätter:

– Att vi lyckas utbilda och behålla specialisterna är ett bra betyg till kliniken och säger en hel del om hur det är att jobba här.

Neptunus 3.jpg

Vad är er hemlighet? Varför är Neptunuskliniken en så framgångsrik arbetsgivare?

– Jag tror det är en kombination av många faktorer. Det kanske viktigaste är gemenskapen och teamkänslan. Vi hjälps åt och har högt i tak. Sen tränar vi tillsammans ett par gånger i veckan, vi gör gemensamma resor och är väldigt välkomnande. Det är lätt att bli en i teamet. Den stora utmaningen nu när vi växer är att lyckas behålla den känslan även när man blir fler och fler anställda, säger Anders Ekström.

Många fördelar med Praktikertjänst

Anders Ekström och två andra specialistläkare på mottagningen är delägare i Praktikertjänst. Att man är en del av Praktikertjänst ser Anders Ekström som något väldigt positivt.

– De största fördelarna är att man som ägare är på plats och jobbar med arbetslaget. Att det inte finns en ägare som sitter på en annan plats och ändrar saker. Alla som arbetar här har möjlighet att prata direkt med ägarna, säger Ekström och fortsätter:

– Praktikertjänst styr arbetet på klinikerna från huvudkontoret utan varje klinik bestämmer över sin verksamhet samtidigt som man får stöd och hjälp med arbetsrättsliga frågor, löner och allt det praktiska, säger Anders Ekström.

Utöver de tre delägarna har man på Neptunuskliniken anställt en avdelningschef som tar hand om många personalfrågor.

– Tack vare det kan jag som verksamhetschef fortfarande vara aktiv som praktiserande läkare. Idag tar jag emot patienter fyra dagar i veckan. Det hade varit helt omöjligt utan mina kollegor, säger Anders Ekström.

En vårdcentral med fokus på allmänmedicin

Neptunuskliniken grundades av tre praktiker redan 2000 och har sedan dess vuxit. Idag har man 34 anställda. Syftet är att vara en vårdcentral med fokus på allmänmedicin.

– Min företrädare Sverker Nilsson var väldigt aktiv inom idrottsvärlden och var bland annat läkare åt friidrottsförbundet. Men vårt fokus ligger på allmänmedicin och att vara en vårdcentral som erbjuder lättillgänglig hälso- och sjukvård till allmänheten. 

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på att veta mer om vad det innebär att vara en del av Praktikertjänst? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakt