Därför ska du välja Praktikertjänst

Praktikertjänst har en unik ägarmodell där vi som utför vården också äger företaget. Strukturen borgar för hög kvalitet och service, vilket årligen bekräftas i mätningar från exempelvis SKL och Svenskt kvalitetsindex. Vi är stolta över att ha Sveriges nöjdaste patienter.

1. Ingen egen finansiering

Vår modell innebär att om du ska köpa eller ta över en mottagning behöver du inte själv stå för finansieringen. Praktikertjänst går in som ägare.

2. Du är nära besluten

Du är den som planerar, leder och utvecklar verksamheten.

3. Administration och egen Affärscoach 

Kontoret sköter mycket av administrationen, så att du kan ägna dig åt patienterna. 

Du får även en egen affärscoach som hjälper till med verksamhetsutveckling och ekonomisk rådgivning. Du får även tillgång till andra funktioner som erbjuder stöd i exempelvis marknads- och personalfrågor.

4. Centrala inköp sparar pengar

Eftersom vi är en stor kund får vi bra priser från leverantörer. Detta innebär att du kan reducera kostnaderna på bl.a. förbrukningsmaterial.

5. Pension och försäkringar

Tryggt och enkelt. Praktikertjänst har en egen Pensionssiftelse som under lång tid haft en gynnsam utveckling. Praktikertjänst tecknar både praktik- och sjukavbrottsförsäkring – för din trygghet.

6. Lätt att göra rätt

Praktikertjänst är vårdgivare och har ett trettiotal myndigheters krav att följa. Vi har också bra kvalitetsledningssystem och våra tandläkare använder journalsystemet Frenda.

7. Ett gemensamt varumärke

Vid uppstart får du central hjälp att ta fram webbsida, namn på mottagning samt varumärkesskyddad logotyp.

Blocks

Spontanansökan

Vill du styra över din tid? Hos oss får du mer frihet, större inflytande, ansvar och möjlighet att växa. Är du intresserad? Få kontakt med våra rekryterare redan idag.

Klicka här

Lediga tjänster

Praktikertjänst finns i 220 av landets 290 kommuner och flera av våra mottagningar söker nya medarbetare. Se vilka lediga tjänster vi har just nu.

Lediga tjänster

PTJ Akademi

Utbildning och verksamhetsutveckling är prioriterade områden för Praktikertjänst. Vi erbjuder både kortare kurser och efterutbildningar som löper över flera år.

 

Ta nästa steg!