Kategorier för sidan Life

Innovatörerna inspirerades av Praktikertjänsts miljöprojekt

På företaget Atium utvecklar entreprenörer en ny teknik för att rena vatten från kvicksilver. För att få mer kunskap om hur de kan hjälpa tandvården göra mer hållbara val i arbetet tog de kontakt med Praktikertjänst, som tagit fram webbverktyget Hg-rid för att hjälpa tandvården minimera utsläppen av kvicksilver.

Atium.jpgUnder Världsmiljödagen den 5 juni är det viktigt att påminnas om att alla initiativ som bidrar till en mer hållbar värld. När Praktikertjänst initierade miljöprojektet Hg-rid 2016, var det för att hjälpa tandvården minimera utsläppen av kvicksilver. Det har resulterat i ett webbverktyg som Emma Hanaeus och Johan Björkqvist på Atium uppmärksammade under deras masterarbete vid Chalmers tekniska högskola.

De utvecklade en ny metod för att utvinna kvicksilver ur vätskor och såg möjligheten att hjälpa branscher som var i behov av att minska sina utsläpp av kvicksilver.

– Tekniken bygger på elektrokemi, och fungerar som ett återanvändningsbart filter där elektroder som tillförs ström fångar upp kvicksilverjoner. När man sedan vänder på strömmen kan man få ut ett koncentrerat kvicksilveravfall, säger Emma Hanaeus.

Kvicksilver en stor miljöutmaning

Researcharbetet ledde dem till projektet Hg-rid och de kom snabbt i kontakt med Praktikertjänst. Syftet med projektet Hg-rid, som initierats av Praktikertjänst och gjordes i samarbete med Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet, var att minimera utsläppen av kvicksilver från dentalt amalgam, både i och utanför Sverige. Vidareutvecklade metoder för kvicksilversanering av avloppsrör och att öka medvetenhet och kunskap om hur utsläppen kan minska var delmål i projektet. Hg-rid fick finansiering av EU för att bidra till utveckling och för att sprida goda exempel till övriga länder om hur Sverige arbetet med frågan i många år.

Dentalt amalgam, som innehåller 50 procent kvicksilver, förbjöds i Sverige 2009. I Sverige finns sedan länge krav på amalgamavskiljare som separerar amalgamet från vattnet innan det når avloppet. Atiums teknik väckte intresse hos Praktikertjänst som såg möjligheter till fortsatt utveckling som en del av lösningen på denna miljöutmaning.

Unik teknik kompletterar Hg-rid

Även entreprenörerna insåg att deras teknik kunde skapa stor nytta inom tandvården.

– Tandvården har en specifik utmaning med kvicksilver. Dagens lösningar bygger främst på sedimentering, det vill säga att endast kvicksilver som är i fast form avskiljs från vattnet innan det når avloppet. Men det finns ingen effektiv teknik för att fånga vattenlöst kvicksilver från tandläkarkliniker, som ju också förekommer bland utsläppen. Vi har utvecklat en teknik som löser det problemet, säger Emma Hanaeus.

Praktikertjänst bidrog med kunskap

Entreprenörerna grundade företaget Atium under 2018. Genom Hg-rid kom de i kontakt med Praktikertjänst och tack vare deras intresse för tekniken fick Emma Hanaeus och Johan Björkquist lära sig om vilka prioriteringar som gjordes inom tandvården och hur de kunde vara till mest nytta. Det hjälpte dem in i nästa fas – att börja testa tekniken i fält.

– Under de kommande månaderna kommer vi att testa på bredare front Tack vare samarbetet med Praktikertjänst kan vi visa hur effektiv vår produkt är, säger Emma Hanaeus.

Förhoppningen är att lansera produkten under vintern 2022 om testfasen går bra.

– Nu lanserar vi vår första produkt mot tandvården, men det hade kanske inte varit så om vi inte hade hittat projektet Hg-rid. Projektet var ett kvitto på att Praktikertjänst letar aktivt efter lösningar, vilket är viktigt för oss för att vi ska kunna lansera en produkt på marknaden, säger Johan Björkquist.

 

FAKTA:
Forskaren Björn Wickman berättar mer om hur Chalmers arbetar för att rena vatten från kvicksilver. Klicka här.

Webbverktyg

Ett av målen med projektet är att öka kunskapen om den påverkan som kvicksilver från dentalt amalgam har på miljön. Ett webbverktyg har tagits fram med goda exempel från svensk tandvård, råd från dentaltekniker och där forskare berättar om kvicksilvers miljöpåverkan.

Till verktyget

Projektets resultat presenteras i rapport

Ta del av Hg-rid-LIFE:s projektresultat i Layman´s Report, en rapport som riktar sig till allmänheten, samt slutrapporten som skickats till EU.

Läs mer

Hg-rid-LIFE

Projektet startade i september 2016 och pågår under tre år. Huvudsyftet är att minimera utsläppen av kvicksilver genom att vidareutveckla metoder för sanering, öka medvetenhet och kunskap samt utveckla förslag på vägledning för optimalt och effektivt underhåll av amalgamavskiljare.
Läs merom Hg-rid-LIFE