en bild

Allvarliga felaktigheter om BB Sophia

Publicerad:

I medier sprids felaktiga uppgifter om en mycket allvarlig och ytterst tragisk komplikation vid en förlossning på BB Sophia. Vi är bestörta över att medier sprider vidare uppgifter utan någon kritisk granskning av faktainnehållet, och över cynismen att använda ett extremt ovanligt, och pågående, sjukdomsfall för att rikta generell kritik mot BB Sophia.

Söndagen den 24 augusti inträffade en synnerligen ovanlig och akut komplikation vid en förlossning på BB Sophia. En gravid kvinna drabbades under pågående förlossning av ett mycket allvarligt sjukdomsfall. En läkare på plats vid förlossningen uppmärksammade detta och akutteam var kort därpå på plats för att ge kvinnan akut intensivvård.

Kvinnan och barnet överfördes efter ytterligare intensivvårdsinsatser till Karolinska Universitetssjukhuset samma dygn för fortsatt intensivvård. Detta i enlighet med det avtal BB Sophia har med Karolinska och Stockholms läns landsting, om att överföring ska ske om en patient bedöms behöva intensivvård i mer än 17 timmar.

Under fredagen rapporterade SVT:s ABC att personalen inte skulle ha uppmärksammat att kvinnan mådde dåligt. Felaktiga uppgifter har därefter spridits vidare i andra medier.

BB Sophia tillsatte omedelbart en utredning, en så kallad händelseanalys, för att i detalj klarlägga händelseförloppet. När denna är klar kommer en anmälan till IVO enligt Lex Maria att göras. BB Sophia kan inte föregripa händelseanalysen eller ge avkall på sekretessen. Vi kan dock bekräfta att det rör sig om ett plötsligt akut sjukdomsfall av ett slag som inträffar några få gånger per år inom svensk förlossningsvård. Det är extremt ovanligt och kan inte förutses.

Det som inträffat är givetvis fruktansvärt för den drabbade familjen och anhöriga. Att det dessutom finns läkare, som under fredagen utnyttjade händelsen för att rikta generell kritik mot BB Sophias kapacitet inom intensivvård är djupt cyniskt. Kritiken är dessutom grovt felaktig. BB Sophia har två operationssalar, två intensivvårdsplatser och ständig tillgång till jour för anestesi- och intensivvård. Det tragiska sjukdomsfallet kan inte på något sätt kopplas till BB Sophias kapacitet inom intensivvård.

Vi vill påminna om att det som inträffat ännu är ett pågående mycket allvarligt sjukdomsfall. Vi vädjar till medier att i fortsättningen visa större hänsyn gentemot drabbade, och inte sprida vidare uppgifter utan att kontrollera fakta.


Tillbaka

Blocks