Extern bild

Praktikertjänsts forskningsbidrag – 16 projekt delar på 500 000 kronor

Publicerad:

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag för 2016 har tilldelats 16 projekt inom tandvård, sjukvård och fysioterapi och spänner från ryggmärgsskador och preventiv tandvård till ett unikt projekt om oral hälsa hos transsexuella som får könshormonbehandling. De 16 projekten får nu dela på 500 000 kronor.

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag syftar till att stimulera projekt som kan få betydelse för bolagets verksamhet. Sedan bidraget lanserades 1998 har många projekt stöttas varje år. Dessutom har att ett större projektbidrag på 100 000 kronor delats ut vid tre tillfällen.

- Vi är en lärande kunskapsorganisation och genom det här bidraget vill vi vara med och utveckla idéer som kan ge ökat värde för vården. Förhoppningen är att resultaten ska kunna tillämpas i våra egna verksamheter eller i tandvården och hälso- och sjukvården i stort, säger Anders Jonsson, tandläkare och ordförande i Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingskommitté.

Tre av projekten som fått bidrag drivs av doktorander vid Rehab Station Stockholm och fokuserar på ryggmärgsskador.

- Vi kombinerar den kliniska verksamheten med en omfattande forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet (FoUU). Genom detta arbetssätt kan vi löpande öka vårdkvaliteten för våra patienter samtidigt som vi har ambitionen att över tid vara nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftiga inom framför allt neurorehabilitering, säger Jonas Sköldberg, vd på Rehab Station Stockholm, och fortsätter:

- Jag är väldigt stolt över att våra medarbetare nu fått bidrag för sin viktiga forskning. De skapar ett viktigt mervärde för verksamheten på både kort och lång sikt.

Tandläkare Natalie Stempa har även hon fått forskningsbidrag för ett unikt projekt som sätter fokus den orala hälsan hos transsexuella som får könshormonbehandling.

- Det finns inga kända studier publicerade kring oral hälsa hos personer med könsdysfori som genomgår könsbekräftande hormonbehandling, och därför finns det en stor kunskapslucka inom tandvården, säger Natalie Stempa, tandläkare på Munhälsan i Vaxholm, och fortsätter:

- Vi vill att det ska finnas tydliga riktlinjer för tandvården i hur denna patientgrupp ska omhändertas samt att det tas fram preventionsprogram för att förhindra uppkomsten av sjukdom. Ett annat mål är att kunna bedöma om det föreligger ökad risk för bland annat tandlossning och slemhinneförändringar för att kunna undvika och/eller förebygga att besvären förvärras.

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidragstagare för 2016 är:

Namn Projekt
Tobias Holmlund Energiomsättning efter ryggmärgsskada
Lisa Bergmark Utveckling av en komplex intervention för återgång till arbete efter ryggmärgsskada
Emelie Butler Forslund Fall hos personer med ryggmärgsskada - incidens, fallskador och bidragande orsaker
Perjohan Lindfors Internetförmedlad IBS - skola vs IBS - skola i gruppformat
Kristina Dahlman Ghozlan Cellulära händelser vid behandling av Bullös Pemphigoid med Methotrexat
Jan-Ove Rova Single implant retained overdenture in the maxilla
Natalie Stempa Oral hälsa hos transsexuella individer under könshormonbehandling
Gun-Britt Östergård Tre projekt inom Oral hälsa
Johan Karsten Utvärdering av dentala förflyttningar efter distalförande behandling med Carrier motion appliance
George Homsi Optimization of masticatory function in people with dental implants
Maria Skalsky Jarkander The effect of regular treatment with Stannous fluoride or Sodium fluoride gel for prevention
Tord Berglundh Peri - implantit prevalens, patogenes och behandling
Staffan Söderström Accuracy of digitally produced splints
Annsofi Johannsen Per - implantitis - an increasing problem - affecting many people. A novel treatment method.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Tillbaka

Blocks