Extern bild

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag 2021 tilldelas sex projekt inom tandvård och hälso- och sjukvård

Publicerad:

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag 2021 har tilldelats sex projekt – två inom tandvård och fyra inom hälso- och sjukvård. Tillsammans delar projekten på 270 000 kronor.

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag delas ut varje år och syftar till att stimulera vetenskapliga och verksamhetsutvecklande projekt som kan få betydelse för både vårdens och koncernens framtida verksamhet och utveckling.

- Forskning och verksamhetsutveckling är centrala delar av Praktikertjänst och det här bidraget har vi delat ut i över 20 år, och det har bidragit till viktiga landvinningar i både tandvården och hälso- och sjukvården, säger Anders Jonsson, tandläkare och ordförande i Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsnämnd.

I år tog nämnden emot sju ansökningar, en ökning jämfört med fjolåret då endast två bidrag kom in. Minskningen under 2020 bedömdes bland annat bero på coronapandemin.

- Jag vill rikta ett varmt tack till alla de som ansökt om bidrag i år och ett särskilt grattis till de som nu tilldelas ekonomiska resurser för sina respektive projekt, säger Anders Jonsson.

Han sätter dysfunktionella tuggvanor under lupp

George Homsi är specialisttandläkare i oral protetik och verksamhetschef på Tandvården Sergel i Stockholm. Sedan 2016 är han också doktorand vid Karolinska Institutet i Stockholm och arbetar på avhandlingen ”Optimization of masticatory function in people with dental implants”.

Genom avhandlingen vill George Homsi hitta sätt att identifiera dysfunktionella tuggvanor hos patienter med implantatbroar samt mäta muskel- och hjärnaktivitet kopplade till tuggfunktion. För att förbättra tuggfunktionen hos dessa individer ska även att tuggträningsprogram tas fram.

- Genom det här arbetet hoppas jag kunna hjälpa implantatpatienter att bättre återfå sin tuggförmåga som är viktigt för god nutrition, inte minst hos äldre, säger George Homsi, specialisttandläkare och verksamhetschef på Tandvården Sergel, och fortsätter:

- Det här är den andra gången jag tilldelas forskningsbidrag från Praktikertjänst, och resurserna är väldigt välkomna och kommer bland annat att användas för att slutföra delar av arbetet.

Sjuksköterskan vill individanpassa diabetesbehandling

Sofia Olsson är diabetessjuksköterska på vårdcentralen Brahehälsan Löberöd och specialiserad inom intensivvård. Tillsammans med Monica Larsson och Staffan Olsson – båda specialister i allmänmedicin – har hon tilldelats forskningsmedel för projektet ”Subgruppera våra diabetiker” som syftar till att undersöka hur mottagningens listade diabetespatienter är fördelade inom olika subgrupper.

- Aktuell forskning visar att det finns fler undergrupper till diabetes typ 2 än vad som tidigare varit känt och genom projektet hoppas vi på sikt kunna individanpassa behandling och uppföljning, och därmed kunna förhindra, eller i alla fall fördröja, komplikationer som njursvikt eller nedsatt blodcirkulation. Det skulle i så fall både påverka patientens livskvalitet positivt och spara sjukvårdsresurser, säger Sofia Olsson, diabetessjuksköterska på Brahehälsan Löberöd, och fortsätter:

- Det här projektet är verkligen verksamhetsutveckling i praktiken och vi är väldigt glada att vi fått medel som nu innebär att vi kan gå vidare och utveckla vården.

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidragstagare för 2021:

            Namn                        Organisation                 Projekt

Kåre Tham

Stockholm Kids

Vad vill patienterna? Relationen mellan patienternas målsättningar och behandlingsutfall i barn- och ungdomspsykiatri.

Johan Wedin

Primapraktiken (Trollhättan)

Hur ska den vårdcentralsförlagda utbildningen av ST-läkare i allmänmedicin struktureras och disponeras för att styra ST-Iäkarnas utveckling mot sitt kommande yrkes olika utmaningar?

Marit Westman

Astma- och allergimottagningen (Stockholm)

Kronisk inflammation, hjärnfunktion och beteende.

Sofia Olsson, Staffan Olsson och Monica Larsson

Brahehälsan Löberöd

Subgruppera diabetiker.

Natalie Stempa

Danakliniken (Stockholm)

Oral hälsa hos personer med könsdysfori som genomgår könsbekräftande hormonbehandling.

George Homsi

Tandvården Sergel (Stockholm)

Optimization of masticatory function in people with dental implants

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, e-post: erik.magni@ptj.se, tel: 0703-265098

Om Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag

Forsknings- och utvecklingsbidraget syftar till att stimulera forsknings- och utvecklingsarbete som kan få betydelse för bolagets verksamhet och för tandvården och hälso- och sjukvården i stort. Alla anställda i Praktikertjänst har möjlighet att söka och tilldelas forsknings- och utvecklingsbidrag.

Tillbaka

Blocks