Extern bild

Praktikertjänst får fortsatt höga betyg i Nationella patientenkäten

Publicerad:

Vårdkooperativet Praktikertjänsts vårdcentraler presterar återigen starkt i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Nationella patientenkät, både i förhållande till offentliga enheter och andra privata aktörer. Hela 14 vårdcentraler i Praktikertjänsts regi kvalar in topp 100 och Praktikertjänst överträffar rikssnittet i samtliga sju dimensioner som mäts.

SKL undersöker varje år hur patienter upplever sina besök i primärvården och i 2016 års undersökning deltog nära 800 vårdcentraler i tio landsting. Undersökningen tittar på sju dimensioner – delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande och tillgänglighet.

Praktikertjänst får jämfört med övriga privata aktörer och offentliga vårdgivare högre betyg i samtliga dimensioner och störst skillnad återfinns inom kategorin kontinuitet/koordinering.

- De här mätningarna är tydliga kvitton på att Praktikertjänsts fokus på kvalitet, tillgänglighet och bemötande ger resultat i form av nöjda patienter. Att Praktikertjänst dessutom är bättre än alla andra vårdgivare varje gång mätningarna genomförs, år efter år, är naturligtvis extra roligt, säger Göran Modin, affärsområdeschef Hälso- och sjukvård.

Nationella patientenkäten 2016 är en så kallad mellanårsmätning och genomfördes i Blekinge, Gävleborg, Halland, Kalmar, Skåne, Stockholm, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland under hösten förra året.

Totalt 60 av Praktikertjänsts vårdcentraler deltog i undersökningen och de som får högst betyg är Söndrumskliniken i Halmstad, Riddarhusläkarna i Västervik och Familjehälsan Åstorp. Skåne är den region där Praktikertjänst generellt presterar allra bäst i enkäten och hela tre vårdcentraler kvalar in bland de sex bästa. Och Familjehälsan Åstorp och Riddarhusläkarna är återigen Region Skånes respektive Kalmar läns landstings bästa vårdcentral med sina förstaplatser.

- Av våra enheter som deltog i undersökningen så placerar sig nästan var fjärde bland de hundra bästa i Sverige. Det är ett kvitto på att vår verksamhetsmodell där alla aktieägare också arbetar i den egna verksamheten fungerar väl. Genom modellen skapar vi kontinuitet och långsiktighet för våra patienter, vilket de uppenbart uppskattar och värdesätter, säger Göran Modin.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Om Nationella patientenkäten

Nationell patientenkät 2016 genomfördes under hösten förra året och det var en så kallad mellanårsmätning där tio landsting och regioner deltog. Svarsfrekvensen för Riket var 42,7 procent och det totala antalet respondenter uppgick till 79 674. Läs mer på https://patientenkat.se/sv/resultat/primarvard-2016/

Tillbaka

Blocks