Extern bild

Kvarnholmens vårdcentral i Nacka är Sveriges fjärde bästa vårdcentral

Publicerad:

Kvarnholmens vårdcentral har funnits sedan 2019 och har flera gånger rankats som en av landets bästa vårdcentraler. I årets patientenkät utförd av Sveriges kommuner och regioner, SKR, placerar sig vårdcentralen på plats tre i Region Stockholm och plats fyra sett till hela Sverige.

Varje år genomför Sveriges kommuner och regioner, SKR, en undersökning om hur patienter upplever sina besök i primärvården. I 2021 års undersökning deltog 90 000 personer som nyligen besökt en vårdcentral. Undersökningen är indelad i sju dimensioner – delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande och tillgänglighet.

Kvarnholmens vårdcentral är en del av vårdkoncernen Praktikertjänst. Att vårdcentralen behåller sin topplacering välkomnas av Magnus Scheele, specialistläkare och verksamhetschef.

- Det känns väldigt bra att patienterna rankar oss till tredje bästa vårdcentral i Region Stockholm och på plats fyra i riket. Det är verkligen ett kvitto på våra medarbetares fina arbete – där patienten alltid sätts först – med hög tillgänglighet, kvalitet och ett varmt omhändertagande, säger Magnus Scheele.

Den årliga rankingen beräknas som ett oviktat genomsnitt av samtliga sju kategorier som ingår i den nationella patientenkäten. Kvarnholmens vårdcentral överträffar både riks- och regionsnittet i samtliga undersökta kategorier, framför allt inom tillgänglighet, respekt/bemötande och helhetsintryck.

- Hos oss får patienten träffa samma läkare och sjuksköterskor varje gång. Nu under pandemin har vi även sett ett ökat behov av digital vård som vi på ett bra sätt lyckats kombinera med fysiska besök, vilket uppskattas av våra patienter, säger Magnus Scheele.

Om Nationell patientenkät
Nationell patientenkät 2021 genomfördes av Sveriges Kommuner och Regioner under hösten 2021. I Region Stockholm deltog 217 vårdcentraler. Läs mer på https://patientenkat.se

För ytterligare information, kontakta gärna:
Praktikertjänsts pressjour, tel: 010-128 36 66, e-post: press@ptj.se

Tillbaka

Blocks