Extern bild

Praktikertjänst får fortsatt höga betyg i Nationell patientenkät för primärvård

Publicerad:

Precis som tidigare år presterar Praktikertjänsts vårdcentraler mycket bra när Sveriges kommuner och landsting, SKL, mäter patientnöjdhet i Nationell patientenkät för primärvård. Hela 14 vårdcentraler i Praktikertjänsts regi kvalar in på topp 100 och Praktikertjänst överträffar rikssnittet i samtliga sju dimensioner som mäts. Störst skillnad är det inom kategorierna helhetsintryck och kontinuitet/koordinering.

Under hösten genomförde SKL den nionde landsövergripande patientenkäten inom primärvård där organisationen frågar hur patienterna upplever sina besök i primärvården. I årets undersökning deltog över 1 000 enheter i 19 landsting och regioner och Praktikertjänst urskiljer sig återigen som bättre än övriga aktörer inom bland annat tillgänglighet.

- De här mätningarna är tydliga kvitton på att vårt fokus på kvalitet, tillgänglighet och bemötande ger nöjda patienter. Mätningarna visar också att vår verksamhetsmodell där alla aktieägare också arbetar i den egna verksamheten fungerar väl. Genom modellen skapar vi kontinuitet och långsiktighet för våra patienter, vilket de uppskattar och värdesätter, säger Erik Strand, vd på Praktikertjänst.

Av de 77 enheter i Praktikertjänsts regi som deltog i Nationell patientenkät för primärvård 2017 placerar sig 14 bland Sverige 100 bästa vårdcentraler och av dessa placerar sig hela fem på topp 20, däribland Öregrunds vårdcentral och Knivsta läkargrupp, som landar på plats fem respektive tolv.

- Vi är stolta och glada över att placera oss som en av de absolut bästa vårdcentralerna både i Region Uppsala och nationellt. Vi har en långsiktighet och stabilitet i verksamheten med låg personalomsättning, arbetsglädje och medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för våra patienter. Det är helt centralt för att driva både tillgänglighet och kontinuitet, säger Monika Leissner, distriktsläkare och verksamhetschef på Knivsta läkargrupp, som landar som nummer två i Region Uppsala och plats tolv nationellt.

Rankingen baseras på resultaten i Nationell patientenkät för primärvård 2017 och är beräknad som ett oviktat genomsnitt av samtliga sju kategorier som ingår i undersökningen.

Om Nationell patientenkät

Nationell patientenkät tittar på sju områden – delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande och tillgänglighet – och den senaste enkäten genomfördes under hösten 2017. Nationellt uppgick antalet respondenter till 78 105 och svarsfrekvensen var 36 procent. Läs mer på https://patientenkat.se/sv/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Tillbaka

Blocks