Extern bild

KBT-terapeuten Erika Nyman Carlsson ger ut bok om ätstörningar och hälsohets

Publicerad:

Erika Nyman Carlsson och Evelina Linder har arbetat med ätstörningar i 15 år. Nu har de gett ut en självhjälpsbok om alla typer av ätstörningar. Boken innehåller ett behandlingsprogram utifrån KBT och läsaren får konkreta strategier som bidrar till att bryta onda cirklar och skapa förändring.

För att lyfta frågan om ätstörningar och hälsohets och bidra till förändring så har KBT-terapeuten Erika Nyman Carlsson och socionomen och psykoterapeuten Evelina Linder skrivit boken När det hälsosamma blir ohälsosamt: hjälp när tankar om kropp, mat och ätande tagit över ditt liv. Den gavs i dagarna ut på Natur & Kultur.

- Det finns ett stort tryck på hälsa och träning idag, inte minst genom sociala medier. När det hälsosamma går överstyr och påverkar livet negativt är dock väldigt individuellt, säger Erika Nyman Carlsson, kvalitetschef på Praktikertjänst Psykiatri samt KBT-terapeut med examen i psykologi.

Att leva hälsosamt och vara nöjd med kroppen kan för vissa personer övergå i tvång, förbud, nedstämdhet och i vissa fall även leda till ett destruktivt beteende.

- En generell gräns är då personen upplever att dagarna går ut på att uppfylla de krav och regler som satts upp för hur man ska leva, och när man slutat fylla livet med sådant som man tidigare uppskattat, säger Erika Nyman Carlsson, som också doktorerar inom ätstörningsfältet vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet, och fortsätter:

- Det var tid för en ny självhjälpsbok som inkluderar alla typer av ätstörningar, och som även kan vara till hjälp för de som inte har en fullt utvecklad ätstörning. Boken innehåller bland annat ett nytt behandlingsprogram som vi varit delaktiga i att implementera i Sverige.

Den behandlingsmanual som finns för professionella inom vården är omfattande och kan vara svår att ta till sig. Förhoppningen är att boken ska öppna upp för fler personer som känner att de kanske är på väg in i en ätstörning och inte bara de som redan drabbats.

- Vi kände att det fanns behov av att ta fram en förenklad version på svenska med en inriktning även på självhjälp för att nå så många som möjligt. Många lever med de här problemen länge innan de kommer till behandling och boken kan vara en brygga mellan de här två ytterligheterna, säger Erika Nyman Carlsson, och avslutar:

- Forskningen visar att ju tidigare en person tar tag i problemet desto större är chansen att bli frisk. Kan vi nå individer som är i ett förstadium så har boken gjort nytta. Vi vill också ge ett bra verktyg för professionella som kan använda boken direkt i behandling med någon som har ätstörning eller ätproblem.

Erika Nyman Carlssons tre tips på hur man bryter onda cirklar och gör rätt förändringar:

  • Identifiera hur vardagen ser ut; när, var och hur du gör saker och särskilt det du gör som du upplever är problematiskt.
  • Börja med att göra små förändringar och planera hur du ska göra så att du är förberedd och har gjort upp en plan för hur du ska bryta regler och invanda beteenden. Det kan vara svårt att bryta invanda mönster eftersom det kan väcka ångest.
  • Dokumentera hur det går och utvärdera förändringarna och sätt inte för höga krav. Det tar tid och kräver engagemang och arbete och du behöver ha tålamod. Ta också stöd av någon som kan agera bollplank när det känns svårt.

Här finns möjlighet att läsa ett utdrag från boken.

För ytterligare frågor, kontakta gärna:

Erika Nyman Carlsson, kvalitetschef, Praktikertjänst Psykiatri, e-post: erikanymancarlsson@gmail.com

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, e-post: erik.magni@ptj.se, tel: 0703-265098

Författarfoton och bokomslag

Författarfoto på Erika Nyman Carlsson och Evelina Linder samt bokomslaget finns för nedladdning från Natur & Kulturs mediabank.

Tillbaka

Blocks