Extern bild

Nyöppnad vårdcentral får högst betyg i Skåne

Publicerad:

I maj förra året öppnade vårdföretaget Praktikertjänst en ny vårdcentral i centrala Landskrona. Nu rankas mottagningen som en av Skånes – och Sveriges – bästa vårdcentraler enligt en patientenkät genomförd av Sveriges kommuner och regioner. I mätningen för 2020 placerar sig Läkargruppen Landskrona på första plats i listan över Region Skånes bästa vårdcentraler.

SKR undersöker varje år hur patienter upplever sina besök i primärvården och i 2020 års undersökning fick 59 120 personer som nyligen besökt en vårdcentral svara på en enkät. Undersökningen är indelad i sju dimensioner – delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande och tillgänglighet. Läkargruppen Landskrona placerar sig på första plats i listan över Region Skånes bästa vårdcentraler.

- Vi är väldigt stolta och glada över att våra patienter har gett oss så fina omdömen redan efter ett års verksamhet. Vi är en liten vårdcentral och jag tror att vårt fokus på personligt engagemang och kontinuitet har varit väldigt betydelsefullt, säger Camilla Ling Jinnestål, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Läkargruppen Landskrona.

Det är första gången som Läkargruppen Landskrona deltar i den Nationella patientenkäten och mottagningen placerar sig väl i alla sju kategorier som undersökts. Förutom läkarmottagning erbjuder vårdcentralen även kontakt med sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, KBT-terapeut samt provtagning och vaccination. Samtidigt har den pågående Coronapandemin också påverkat Läkargruppen Landskrona.

- Coronapandemin har varit utmanande för många vårdcentraler men tack vare vår digitala vårdapp har vi kunnat komplettera fysiska besök med digital vård – utan att vår personliga kontakt med patienterna försämras, säger Camilla Ling Jinnestål.

- Jag vill också tacka mina duktiga medarbetare för deras otroliga insatser under året, det är tack vare dem som vi kan ge den bästa vården till varje patient, fortsätter Camilla Ling Jinnestål.

Den årliga rankingen baseras på resultaten i Nationell patientenkät för primärvård 2020 och är beräknad som ett oviktat genomsnitt av samtliga sju kategorier som ingår i undersökningen.

Om Nationell patientenkät

Nationell patientenkät 2020 genomfördes under hösten 2020 och i år deltog 7 regioner i undersökningen. I Region Skåne uppgick antalet respondenter till 11 937 och svarsfrekvensen var 39,5 procent. Totalt var svarsfrekvensen 41,2 procent och antalet respondenter 59 120. Läs mer på https://patientenkat.se/sv/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Camilla Ling Jinnestål, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Läkargruppen Landskrona. camilla.ling.jinnestal@ptj.se, 070-836 29 60

eller Praktikertjänsts pressjour: 010-128 36 66

Tillbaka

Blocks