Extern bild

Praktikertjänsts svar på Vårdansvarskommitténs öppna konsultation

Publicerad:

Praktikertjänst vill ha en nationell regelbok för primärvården, en mer enhetlig struktur för vårdutbildning och bättre nationell styrning i digitaliseringsfrågor. Det framgår av Praktikertjänsts svar på Vårdansvarskommitténs öppna konsultation.

Det var den första juni som regeringen och Sverigedemokraterna presenterade direktiven till den parlamentariska utredningen – Vårdansvarskommittén – som ska se över ett statligt huvudmannaskap för hela eller delar av hälso- och sjukvården.

I december öppnade kommittén för inspel genom en öppen konsultation som ska ge en ”bred bild av relevanta perspektiv och frågor i anslutning till ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap”. Den öppna konsultationen ska också ”fånga in så mycket som möjligt av den kunskap som finns hos olika aktörer och individer inom svensk hälso- och sjukvård.”

- Det här initiativet är mycket välkommet eftersom strukturerna i hälso- och sjukvården behöver förbättras och bli mer enhetliga över landet. Då är det viktigt att lyssna in brett, säger Praktikertjänsts chefsläkare Sara Banegas.

Bidrag i den öppna konsultationen skulle svara på fem öppna frågor och kunde skickas in fram till den 8 januari.

- Ett eventuellt statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården är sannolikt ingen universallösning, men en ökad statlig styrning skulle ge ökade möjligheter att vässa både jämlikheten och tillgängligheten över hela landet samt innebära bättre kostnadskontroll, säger Sara Banegas och fortsätter:

- Samtidigt har strukturproblemen i hälso- och sjukvården vuxit fram under flera decennier och det finns ingen snabb lösning. Därför är det viktigt att kommittén påbörjar sitt arbete med att formulera sig kring vad det är som inte fungerar i dagens system för att inte alltför snabbt landa i lösningar.

I svaret till den öppna konsultationen lyfter Praktikertjänst fram tre specifika områden som kommittén borde undersöka närmare:

Nationell regelbok för primärvården

Idag ser förutsättningarna för att bedriva primärvård helt olika ut från region till region. Praktikertjänst menar att det finns behov av en nationell regelbok – en bottenplatta – om primärvårdens uppdrag med fokus på kontinuitet och samordning, men också tillgänglighet.

Kompetensförsörjning

En god kompetensförsörjning är en förutsättning för att kunna tillgodose vårdbehovet som finns bland befolkningen, men idag ser förutsättningarna för att medverka och delta i utbildning olika ut mellan regionerna. Praktikertjänst skulle gärna se en mer enhetlig struktur för utbildning – oavsett yrkeskategori – samt en utökad uppföljning på statlig nivå för att säkerställa jämlika villkor att medverka i utbildning i hela landet.

Nationell styrning avseende digitaliseringsfrågor

Det finns idag en otydlighet på övergripande nivå kring olika myndigheters uppdrag kopplad till digitalisering och IT-frågor. Här ser vi att ett statligt huvudmannaskap kan bidra med en tydligare nationell styrning avseende ansvarsfördelning och riktlinjer för väg framåt. Även regionernas olika vägval i IT och digitaliseringsfrågor, hur man väljer att implementera dessa samt i vilken takt det görs är utmanande för oss som privat vårdgivare med verksamheter över hela landet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Praktikertjänsts pressjour, tel: 010-128 36 66, e-post: press@ptj.se

Tillbaka

Blocks