Extern bild

Praktikertjänst har återigen Sveriges nöjdaste tandvårdspatienter

Publicerad:

När patienter i tandvården säger sitt är resultatet tydligt. Nöjdast är de med den privata tandvården och framförallt Praktikertjänst. Det visar Svenskt Kvalitetsindex, SKI, senaste kundnöjdhetsundersökning som nyligen offentliggjordes. Med en kundnöjdhet på 79,2 (78,5) stoltserar branschen med en ohotad förstaplats.

SKI mäter årligen kundnöjdheten i ett stort antal branscher, och tandvården har under många år haft de allra nöjdaste kunderna inom alla sektorer som undersöks. Den privata tandvården har precis som tidigare år nöjdare kunder än Folktandvården och presterar dessutom en fortsatt hög kundnöjdhet på 84,1 (85,4) jämfört med Folktandvårdens 72,5 (71,6). I toppen landar Praktikertjänst med 85,1 (85,5) och 8 av 10 patienter skulle rekommendera en Praktikertjänstmottagning till andra.

- Det är mycket glädjande att vårt fokus på kvalitet, bemötande och service ger effekt när patienterna bedömer oss. I undersökningen framkommer bland annat att det finns en stark lojalitet och ett högt förtroende för våra mottagningar och det är ett tydligt kvitto på att vi är en central del av den svenska privattandvården, säger Ann-Chriztine Ericsson, affärsområdeschef Tandvård på Praktikertjänst, och fortsätter:

- Samtidigt är det viktigt att ta reda på varför kundnöjdheten inom den privata tandvården backar något. Förändringarna jämfört med föregående år är marginella, men det går att skönja små förändringar inom bland annat förväntansbilden hos patienterna. Vi har ett gemensamt ansvar att leva upp till de högt ställda förväntningarna och att vi fortsatt har starka band till våra patienter.

Enligt rapporten förknippar patienter tandvården med hög kvalitet och det är den enskilt starkaste drivkraften bakom nöjdheten. Nöjdheten ökar också i takt med åldern och den del av befolkningen som är 60 år och äldre anser att tandvården står för mycket hög kvalitet, framförallt bland de patienter som besöker den privata tandvården.

- Den här rapporten är ett glädjebesked och visar att patienterna verkligen tycker att tandvården fungerar. Vi fokuserar på både kvalitet och service, vilket gör en tydlig skillnad. Det är i mötet med patienten som vi skapar förtroende för det hantverk som tandvård faktiskt är, säger Sofia Nordwall, tandläkare på Trollhättans tandvårdsteam, och fortsätter:

- För att fortsätta att leverera mot högt ställda förväntningar krävs att tandvården fortsätter att fokusera på kvalitet och patientsäkerhet som för mig är de enskilt viktigaste frågorna, samtidigt måste vi leverera god service och ett bra bemötande. Vi vill skapa en positiv kundupplevelse helt enkelt.

Här kan du läsa SKI:s rapport om tandvården i sin helhet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ann-Chriztine Ericsson, affärsområdeschef Tandvård, Praktikertjänst, e-post: ann-chriztine.ericsson@ptj.se

Sofia Nordwall, tandläkare, Trollhättans tandvårdsteam, Praktikertjänst, e-post: sofia.nordwall@ptj.se

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Om undersökningen

Undersökningen mäter sju olika kategorier – image, förväntningar, produktkvalitet, service, prisvärdhet, kundnöjdhet och lojalitet. Patienterna upplever skillnaderna mellan privat och offentlig driven tandvård som stora, och de största skillnaderna återfinns bland annat inom image, kundnöjdhet och service.

Intervjuerna har genomförts via telefon och webb den 11–19 mars 2019. Målgruppen är ett slumpmässigt nationellt urval av personer som har besökt tandvården i Sverige under de senaste 24 månaderna. 800 telefon- och webbintervjuer har genomförts totalt varav hälften på Folktandvården och hälften på privat tandvård.

Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Tillbaka

Blocks