Extern bild

Praktikertjänst har återigen Sveriges nöjdaste tandvårdspatienter

Publicerad:

När patienter i tandvården säger sitt är resultatet tydligt. Nöjdast är de med den privata tandvården och framförallt med Praktikertjänst. Det visar Svenskt Kvalitetsindex, SKI, senaste kundnöjdhetsundersökning som nyligen offentliggjordes. Med en kundnöjdhet på 83,2 (85,1) stoltserar Praktikertjänst med en ohotad förstaplats.

SKI mäter årligen kundnöjdheten i ett stort antal branscher, och tandvården har under många år haft de allra nöjdaste kunderna inom alla sektorer som undersöks. Den privata tandvården har precis som tidigare år nöjdare kunder än Folktandvården och presterar dessutom en fortsatt hög kundnöjdhet på 79,4 (84,1) jämfört med Folktandvårdens 70,5 (72,5).

I toppen landar Praktikertjänst med 83,2 (85,1). Cirka 97 procent känner förtroende för sin Praktikertjänstmottagning och 95 procent känner sig trygga hos sin behandlare inom Praktikertjänst.

- Det är mycket glädjande att vårt fokus på kvalitet, bemötande och service ger effekt när patienterna bedömer oss. I undersökningen framkommer bland annat att det finns ett stort förtroende för våra kliniker och det är ett tydligt kvitto på att patienterna är nöjda med vården som de får hos oss, säger Anders Jonsson, tandläkare och kvalitetschef på Praktikertjänst, och fortsätter:

- Samtidigt ska vi inte blunda för att kundnöjdheten inom den svenska tandvården minskat under de senaste åren, om än från väldigt höga nivåer. Det handlar huvudsakligen om förväntningar och prisvärdhet och därför har vi ett stort ansvar att leverera tandvård med hög kvalitet över hela landet.

Enligt rapporten förknippar patienter tandvården med hög kvalitet och kundvård och det är de enskilt starkaste drivkrafterna bakom nöjdheten. Privattandvårdens patienter är dock lojalare och patienterna upplever bland annat att privata vårdgivare månar mer om sina patienter, har engagerade och lyhörda medarbetare samt god tillgänglighet.

- Patienterna fortsätter att visa ett stort förtroende för tandvården samtidigt som det finns delar som vi behöver arbeta vidare med för att jobba oss tillbaka till de historiskt starka resultaten, säger Anna Wraxe, tandläkare på Hötorgstandläkarna i Stockholm, och fortsätter:

- Rapporten visar att det är i patientmötet som vi verkligen gör skillnad och fortsatt engagemang och lyhördhet är helt centralt för att patienterna ska hitta tillbaka till oss när vardagen återgår till det normala efter coronapandemin.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Jonsson, kvalitetschef, Praktikertjänst, e-post: erik.magni@ptj.se

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Om undersökningen

Undersökningen mäter sju olika kategorier – image, förväntningar, produktkvalitet, service, prisvärdhet, kundnöjdhet och lojalitet. Patienterna upplever skillnaderna mellan privat och offentlig driven tandvård som stora, och de största skillnaderna återfinns inom image, kundnöjdhet och service.

De 874 intervjuerna har genomförts via telefon och webb den 3 till 20 februari 2020. Målgruppen är ett slumpmässigt nationellt urval av personer som har besökt tandvården i Sverige under de senaste 24 månaderna.

Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Tillbaka

Blocks