en bild

Vi kan lugna alla - det kommer vara tryggt och säkert på BB Sophia

Publicerad:

I lördagens DN, 2013-11-23, skrev Hanne Kjöller om Sveriges förlossningsvård och BB Sophia i Stockholm i synnerhet. 

Praktikertjänst tillsammans med BB Sophia reder här ut de missuppfattningar som vi kan läsa i Hanne Kjöllers ledare. I ledaren hävdar Hanne Kjöller att det inte finns avdelningar på BB Sophia för vare sig vuxna eller barn i behov av intensivvård. Detta är felaktigt. Vi kan lugna Hanne Kjöller och alla andra som läst ledaren. Det kommer att vara säkert och tryggt att föda barn på BB Sophia.

Det är säkert att föda barn i Sverige, vi har en god och säker förlossningsvård. Den främsta skillnaden mot situationen i utvecklingsländer är vår höga levnadsstandard, goda mödravård och kommunikationer till välfungerande förlossningskliniker. Praktikertjänst planerar för en förlossningsklinik med högsta medicinska säkerhet på BB Sophia i Stockholm. Där kommer det att finnas en avdelning för vård av nyfödda barn, en neonatalavdelning, och barnakutrum på varje våningsplan i anslutning till operationssalar och förlossningsrum. Barnakutrummen är fullt utrustade för omhändertagande av akut sjuka barn. Det planeras en komplett utrustad akutenhet, dygnet runt alla dagar i veckan, för omhändertagande av den gravida eller förlösta kvinnan med akut svår komplikation.

- Praktikertjänst har 12 års erfarenhet av att framgångsrikt bedriva förlossningsvård på BB Stockholm, säger Harald Almström, förlossningsläkare och VD för den nya verksamheten. Nu vill vi ta ett ytterligare steg genom att bilda ett perinatalmedicinskt centrum på Sophiahemmet. Det innebär att vården runt den gravida och födande kvinnan och vården av nyfödda sjuka barn integreras och bedrivs i närhet med anestesi och intensivvård.

Praktikertjänst har ingen förhandsinformation om de beslut som tas avseende förlossningsvården i Stockholm. Vi har valt att bygga ett modernt och säkert framtidens BB för att möta den brist på förlossningsplatser som finns i Stockholm, baserat på den erfarenhet och kunskap vi har att bedriva förlossningsvård i Stockholm. Under byggandet av ändamålsenliga, trygga och säkra lokaler för förlossningsvård har regelboken för förlossningsvård i Stockholm omarbetats och beslutats. Den ligger som underlag till hur vi kommer att bedriva förlossningsvård på BB Sophia. 

Vi har kompletterat auktorisationsansökan vid två tillfällen efter förfrågan från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

- Vi kommer att ha en för svenska förhållanden unik modell för tidig diagnos och behandling av allvarliga tillstånd hos gravida och födande kvinnor i behov av akuta åtgärder. Vi kommer även ha personella och tekniska resurser att ta hand om dessa kvinnor dygnet runt på bästa sätt, säger Mikael Fjällid, verksamhetschef för anestesi och operation.

- Neonatalvården på BB Sophia kommer att uppfylla alla krav som ställs för att vårda barn födda från graviditetsvecka 32, säger Torbjörn Hertzberg, verksamhetschef neonatologi. Vi har också beredskap att ta emot och vid behov transportera mycket sjuka barn som behöver avancerad intensivvård.

Michael Algovik, verksamhetschef på förlossningskliniken säger att ”BB Sophia uppfyller samtliga krav på en säker förlossningsvård för Stockholms blivande mammor med erfaren och kompetent personal och hög medicinsk och teknisk nivå. Vi sätter i alla avseenden säkerheten för mammor och barn i centrum”. 

Gudrun Abascal, vårdchef på förlossningen, är ”trygg med den höga medicinska säkerheten” och tillägger att ”BB Sophia innebär ett ytterligare steg framåt för delaktighet och kontinuitet för den gravida och nyblivna mamman och en optimal start för familjelivet”.

Vi hoppas att vi nu rett ut de missförstånd som vi kunnat läsa på senare tid i media. Det kommer vara tryggt och säkert att föda barn på BB Sophia. 


Tillbaka

Blocks