Debattartiklar

Debattartiklar

Replik i Dagens Medicin – ”Privata vårdgivare kan bidra mer – problemet är att vi inte tillfrågas”

I en debattartikel den 27 juni i Dagens Medicin skriver nio studierektorer i Region Skåne om svårigheterna att få sjukvårdssystemet att fungera som en enhet när det gäller utbildning av framtida specialistläkare och menar att privata vårdgivare måste ställa upp mer. Men privata vårdgivare tar redan i dag ett mycket stort ansvar för utbildning, skriver Praktikertjänsts chefsläkare Sara Banegas i en replik.
Läs merom Replik i Dagens Medicin – ”Privata vårdgivare kan bidra mer – problemet är att vi inte tillfrågas”

Det krävs en nationell satsning på primärvården på landsbygden

Förutsättningarna för att öppna och driva vårdcentral utanför tätorter med akutsjukhus skiljer sig markant mellan landets 21 regioner. Det visar en granskning Praktikertjänst genomfört. Enligt enkätundersökningen tillämpar 18 av 21 regioner någon form av ersättning för vårdgivare som bedriver verksamhet på landsbygden samtidigt som 20 av 21 erbjuder någon typ av filiallösning. Det skriver Praktikertjänst i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Läs merom Det krävs en nationell satsning på primärvården på landsbygden

Pollenallergiker tas inte på allvar i svensk vård

Var tredje svensk lever med allergi, vår största kroniska sjukdom. Men trots i grunden bättre förutsättningar för behandling är det slumpen som i dag avgör hur en allergiker tas om hand i vården. Många fler med svårare pollenallergi skulle kunna utredas och behandlas i primärvården, det skriver bland annat Pär Gyllfors, med dr och specialistläkare i allergologi på Astma- och allergimottagningen i Stockholm, i en debattartikel i Aftonbladet.
Läs merom Pollenallergiker tas inte på allvar i svensk vård

Valfriheten i primärvården gynnar både patienter och medarbetare

I en debattartikel i Gefle Dagblad ifrågasätter Jan Lahenkorva (S), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, privat driven vård. Han, och Socialdemokraterna, vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Retoriken innebär i praktiken ett regionalt monopol på att driva hälso- och sjukvård. Privata alternativ - som i dag står för nästan hälften av primärvården i Sverige - är inte välkomna. Att omintetgöra valfriheten skulle ha en negativ påverkan på effektivitet och innovation samt knappast bidra till att fler att fler väljer vården som yrke.
Läs merom Valfriheten i primärvården gynnar både patienter och medarbetare

Ta fram rekommendationer för antalet tandläkare

Bristen på tandvårdspersonal gör sig varje dag påmind i stora delar av Sverige. I Dalarna vill Folktandvården fokusera mer på vuxna patienter och i Norrbotten tar man in hyrtandläkare. Samtidigt kan patienter tvingas vänta i flera år på en undersökning i Folktandvården. Den tillträdande regeringen behöver agera. Det skriver Praktikertjänsts Urban Englund och Anders Jonsson i en debattartikel i Dagens Samhälle och föreslår bland annat nationella rekommendationer för hur många tandläkare det bör finns i varje region.
Läs merom Ta fram rekommendationer för antalet tandläkare

Ny lag om stärkt primärvård ignoreras

Sedan den 1 juli 2021 är det lag på att primärvården ska vara navet i den svenska hälso- och sjukvården. Men trots ny lagstiftning har det skett få förändringar på regional nivå mellan 2021 och 2022. Det framgår av en kartläggning som Praktikertjänst genomfört. Som situationen är nu ter sig lagstiftningen mest som ett luftslott. Det är dags att gå från ord till handling, skriver Carina Olson och Sara Banegas i Dagens Medicin.
Läs merom Ny lag om stärkt primärvård ignoreras

Tandvård i högkostnadsskyddet löser inte problemen

Valrörelsen är i full gång. Fokus är kriminalitet och energi. Men en titt i partiernas valmanifest visar att en majoritet vill att tandvårdens högkostnadsskydd ska sänkas eller att tandvården ska jämställas hälso- och sjukvården. Men för att vässa tandvården krävs snarare satsningar på fler tandläkare i glesbygd och i socioekonomiskt utsatta områden, bibehållen valfrihet och minskad byråkrati.
Läs merom Tandvård i högkostnadsskyddet löser inte problemen

Så bygger vi framtidens tandvård

I pandemins spår har den uppskjutna sjukvården fått stort fokus, medan den uppskjutna tandvården hamnat i skymundan. En ny rapport från Praktikertjänst visar att tandvården har svårt att klara av det uppdämda vårdbehovet. Nu behövs fokus på utbildning och tillsynskrav anpassade för mindre verksamheter, skriver Urban Englund och Anders Jonsson, Praktikertjänst, i Altinget.
Läs merom Så bygger vi framtidens tandvård

Vårdval BUMM kommer att öka pressen på primärvården

Region Stockholm har beslutat om dramatiska förändringar i vårdvalet för barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM. Det nya vårdvalet ökar belastningen på primärvården samtidigt som väletablerade barn- och ungdomsmedicinska mottagningar riskerar att stänga. Vi vädjar nu till regionen att revidera vårdvalet. Artikeln, som är undertecknad av Josefine Davidson och Evelina Bihl på Stockholm Kids, publicerades i Dagens Medicin.
Läs merom Vårdval BUMM kommer att öka pressen på primärvården

Organisera slutenvården efter primärvården

I coronapandemins spår har den uppskjutna specialistvården fått stort fokus, medan den uppskjutna vården i primärvården hamnat i skymundan. En ny rapport från Praktikertjänst visar dock att primärvården har försämrade förutsättningar att klara vårdgarantin och den brottas fortsatt med stora rekryteringsbehov. Artikeln, som är undertecknad av Carina Olson och Sara Banegas, publicerades i Dagens Medicin.
Läs merom Organisera slutenvården efter primärvården

Dagens gräddfiler för digitala vårdgivare borde tas bort

Primärvården behöver utökad finansiering och arbetssätten behöver utvecklas för att fortsätta värna tillgänglighet, kontinuitet och patientsäkerhet. Det är de allra flesta överens om. Men hur vägen till en god och nära väg ska ritas råder det olika meningar om. Det visar inte minst Rogers Molins debattartikel den 27 januari. Artikeln, som är undertecknad av Sara Banegas, publicerades i Dagens Nyheter.
Läs merom Dagens gräddfiler för digitala vårdgivare borde tas bort