en bild

Hur mår egentligen den svenska tandvården?

I rapporten ”Hur mår egentligen den svenska tandvården?” granskar Praktikertjänst tandvården. I rapporten framgår att 64 procent av respondenterna upplever problem att rekrytera tandvårdspersonal och 62 procent svarar att väntetiderna försämrats under de senaste åren.

För att värna den svenska tandvården och fortsätta bygga en munhälsa i världsklass föreslår Praktikertjänst därför följande förändringar:

Inför ett obligatoriskt bastjänstgöringsår i tandläkarutbildningen med syfte att stimulera till arbete där behoven är som störst.

Inför ett system med certifierade vårdutövare, både privata och offentliga, som stöttar nyutbildade tandläkare eller tandläkare med examen utanför Sverige.

Inför en statlig stimulanspeng för tjänster i glesbygd. Tandvårdssverige brottas med enorma rekryteringsbehov, framförallt utanför de större orterna. Inför därför ett statligt bidrag i bastjänstgöringen som är högre i glesbygd och i de delar av storstäderna som det är svårt att rekrytera medarbetare till.

Anpassa regler och tillsyn efter verksamhetens storlek. Den privata tandvården är en central komponent för att kunna erbjuda jämlik och högkvalitativ tandvård i hela landet. Men mottagningarna är ofta små och de administrativa kraven får inte bli så höga att de riskerar att ta onödigt mycket tid från patientarbetet.

Ladda ner rapporten här.