Annelie Forneheim

Arbetstagarrepresentant, ordinarie

Utsedd: arbetstagarrepresentant (ordinarie) på uppdrag av Tandläkarföreningen i Praktikertjänst sedan 2021
Födelseår: 1975
Utbildning: leg. tandläkare
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: tandläkare och verksamhetschef på Örebro Tandhälsa. Styrelsesuppleant Think Happy Thoughts.