Annelie Forneheim

Styrelseledamot

Utsedd: Styrelseledamot sedan 2024, arbetstagarrepresentant (ordinarie) på uppdrag av Tandläkarföreningen i Praktikertjänst 2021-2024.
Födelseår: 1975
Utbildning: leg. tandläkare
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: tandläkare och verksamhetschef på Örebro Tandhälsa. Styrelsesuppleant Think Happy Thoughts.