Mikael Lundborg

Vice styrelseordförande och styrelseledamot

Invald: styrelseledamot sedan 2014, vice styrelseordförande sedan 2019.

Födelseår: 1963
Utbildning: leg. läkare, specialist i allmänmedicin
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: verksamhetschef och läkare, Viktoriakliniken Kungsgatan, Halmstad. Ledamot i ersättningskommittén och revisionskommittén, styrelseledamot Praktikertjänsts Pensionsstiftelse.